Hệ Phân Tán [ Web Service , ASP.Net , C# ]

Môn học Hệ Phân Tán này cũng liên quan tới code. Mà bạn đã trải qua các môn học code kia rồi, thì tới môn học kết nối dữ liệu này, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc trải nghiệm các bài tập code bên dưới đây. Và dĩ nhiên nữa là công việc trong tương lai, liên quan tới các phần code này, cũng sẽ trở nên đơn giản hơn nữa. Chính vì thế, nếu muốn giỏi code thì nên học căn bản các phần code trước kia đã nhé, giỏi code kia thì sẽ giải quyết được các bài tập còn lại đơn giản hơn.

Hệ Phân Tán [ Web Service , ASP.Net , C# ]
Mở hàng cho một loạt bài tập về môn Hệ Phân Tán được code bởi Tâm Gà. là một bài đơn giản về cách xây dựng một Web Service đơn giản nhé. Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề cần giải quyết nhanh chóng, nên bạn nên thử làm thao tác bên dưới đây thành thạo trước, khi bắt đầu vào các đoạn mã code bên dưới sau nữa đấy. Chúc bạn thực hành vui vẻ trong khoảng thời gian này nữa nhé !!!

Link youtube HD : http://youtu.be/ly_s-rc9cAA?hd=1
Xem Online nè : Hướng dẫn tạo Webservice đơn giản [ dựa trên LAB 08 LTTQ TamGa ]


*** File PDF toàn bộ dữ liệu được đóng sách đáp án.
In 100 quyển , tổng hơn 100 trang. Code full đáp án , trình bày đẹp mắt.
Tác giả : Nguyễn Thanh Tâm
Link download file PDF Giáo trình code C# Hệ Phân Tán Full Source
Tại link https://www.c10mt.com/2013/11/Giao-Trinh-He-Phan-Tan-Full-Source.html

GIÁO TRÌNH HỆ PHÂN TÁN


Hệ Phân Tán [ Web Service , ASP.Net , C# ]

*** Tổng quan Folder file của Tâm Gà.
Có tất cả 14 Folder chính. Bạn tha hồ download thoải mái về vọc code nhé !!!

Hệ Phân Tán [ Web Service , ASP.Net , C# ]

============================================
Tham khảo thêm

*** Lập Trình Trực Quan [ C # Windows Form ] :
https://www.c10mt.com/2012/09/lap-trinh-truc-quan-c-windows-forms.html

*** Lập Trình Mạng [ C # , Socket , TCP-UDP , Console] :
https://www.c10mt.com/2012/12/lap-trinh-mang.html

*** Hệ Phân Tán [ C # ] :
https://www.c10mt.com/2012/12/he-phan-tan.html

*** Lập Trình Căn Bản 3 [ C++ ] :
https://www.c10mt.com/2012/08/LapTrinhCanBan3.html

*** Tin Học Đại Cương [ Pascal ] :
https://www.c10mt.com/2012/08/TinHocDaiCuong.html

*** Kiến Trúc Máy Tính [ Assembly ] :
https://www.c10mt.com/2012/08/KienTrucMayTinh.html

*** Lập Trình JAVA :
https://www.c10mt.com/2012/08/lap-trinh-java-can-ban-full-ap-bai-tap.html

*** HTML & SCRIPT :
https://www.c10mt.com/2012/08/htmlscript.html

============================================

Mục Lục Bài Tập Hệ Phân Tán


*** Bài 01 : Webservice

Tạo khung đăng nhập hệ thống với các yêu cầu sau :
- Khi nhập vào Tên đăng nhập : "tamga" và Mật khẩu : "123" thì khi click vào nút Đăng Nhập sẽ hiện " Bạn đã đăng nhập thành công ".
Còn ngược lại thì thông báo "Sai username hoặc password"
- Khi click vào nút Thoát , sẽ báo thông báo " Bạn có muốn thoát hay không ?
Nhấn Yes là thoát và No là trở lại như cũ.
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Webservice

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab01.html

*** Bài 02 : Chuyển Đổi Tiền Tệ

Tạo chương trình chuyển đổi tiền tệ đơn giản
- Chuyển từ tiền Việt Nam đồng sang USD và ngược lại
- Chuyển từ tiền Việt Nam đồng sang Euro và ngược lại
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Chuyển Đổi Tiền Tệ

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab02.html

*** Bài 03 : Phép Tính Cơ Bản

Hãy nhập vào hai số nguyên a và b. Tính
- Tổng , Hiệu , Tích , Thương của hai số vừa nhập.
- Xử lý nút Thoát trong chương trình
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Phép Tính Cơ Bản

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab03.html

*** Bài 04 : Giải Phương Trình Bậc 1 và Bậc 2

Hãy viết chương trình
- Giải Phương Trình Bậc 1 và Bậc 2 theo Web Serivce
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Giải Phương Trình Bậc 1 và Bậc 2

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab04.html

*** Bài 05 : Tìm MAX và MIN

Hãy viết chương trình
- Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 4 số nguyên
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Tìm MAX và MIN

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab05.html

*** Bài 06 : Chu Vi và Diện Tích

Hãy viết chương trình tính Chu Vi và Diện Tích
- Hình Tròn
- Hình Chữ Nhật
- Hình Vuông
- Hình Tam Giác
- Cho biết Tam Giác đó là tam giác gì ?
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Chu Vi và Diện Tích

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab06.html

*** Bài 07 : Chữ Hoa và Chữ Thường

Hãy viết chương trình trong đó
- Đổi chữ vừa nhập từ Thường sang Hoa
- Đổi chữ vừa nhập từ Hoa sang Thường
- Đổi chữ vừa nhập thành Hoa Đầu Mỗi Từ
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Chữ Hoa và Chữ Thường

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab07.html

*** Bài 08 : Số Nguyên Tố và Thừa Số

Hãy viết chương trình trong đó
- Nhập vào một số nguyên dương n bất kỳ.
- Kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không ?
- Nếu n là số nguyên tố thì xuất ra các số nguyên tố < n
- Tìm ước số của n
Ngược lại thì phân tích n ra thừa số nguyên tố.
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Số Nguyên Tố và Thừa Số

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab08.html

*** Bài 09 : Web Service Mảng Số Nguyên

Hãy viết chương trình Nhập Xuất Mảng trong đó có
- Nhập vào một mảng số nguyên bất kỳ.
- Xuất mảng vừa nhập.
- Sắp xếp mảng tăng và giảm dần.
- Tính tổng mảng, tổng chẵn , tổng lẻ
- Tìm kiếm , thêm và xóa sửa mảng
- Tìm và xóa phần tử âm có trong mảng
- Tìm số nguyên tố có trong mảng
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Web Service Mảng Số Nguyên

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab09.html

*** Bài 10 : Mã Hóa Chuỗi

Hãy viết chương trình Mã Hóa trong đó
- Nhập vào một đoạn chuỗi bất kỳ
- Mã hóa đoạn chuỗi vừa nhập theo MD5
- Giải mã đoạn chuỗi vừa được mã hóa đó
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Mã Hóa Chuỗi

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab10.html

*** Bài 11 : Random Password Chuỗi

Hãy viết chương trình Random trong đó
- Nhập vào giá trị n bất kỳ
- Xuất random chuỗi và số theo giá trị n vừa nhập.
- Xuất random số theo giá trị n vừa nhập.
- Nhập vào một chuỗi bất kỳ. Xuất kết quả random từ chuỗi và n vừa nhập.
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Random Password Chuỗi

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab11.html

*** Bài 12 : Tổng Ngày Tháng Năm

Hãy viết chương trình trong đó
- Hiển thị tên máy tính và IP của máy tính đó.
- Hiển thị ngày tháng năm hiện hành.
- Hiển thị thời gian hiện tại của máy tính.
- Tính tổng ngày = thời gian hiện tại - trừ thời gian nhập vào
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Tổng Ngày Tháng Năm

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab12.html

*** Bài 13 : Web Service Máy Tính Bỏ Túi

Hãy viết chương trình Máy Tính Đơn Giản trong đó
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Web Service Máy Tính Bỏ Túi

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab13.html

*** Bài 14 : Chương Trình Quản Lý Sinh Viên

Hãy viết chương trình Quản Lý Sinh Viên trong đó
- Sử dụng Web Service, có Form Main gọi các Form con
- Thêm,Xóa,Sửa,Lưu,Thoát,Hủy Sinh Viên
- Thêm,Xóa,Sửa,Lưu,Thoát,Hủy Kết Quả Điểm
- Thêm,Xóa,Sửa,Lưu,Thoát,Hủy Môn Học
- Thêm,Xóa,Sửa,Lưu,Thoát,Hủy Khoa
- Thống kê Khoa , Môn Học , Lần Thi
- Tìm Kiếm Kết Quả Học Tập và Thông Tin Sinh Viên
=====> Đáp án mẫu như sau :

Hệ Phân Tán Chương Trình Quản Lý Sinh Viên

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab14.html

Hệ Phân Tán Quản Lý Điểm

Hệ Phân Tán Quản Lý Điểm

Hệ Phân Tán Quản Lý Điểm

Hệ Phân Tán Quản Lý Điểm
Hệ Phân Tán Quản Lý Điểm

Hệ Phân Tán Quản Lý Điểm

Hệ Phân Tán Quản Lý Điểm
Hệ Phân Tán Quản Lý Điểm
Hệ Phân Tán Quản Lý Điểm

Nhiêu đó đã đủ cho các bạn thao tác và thực hiện các bài tập về Hệ Phân Tán rồi nhé. Giờ thì bắt tay vào viết code và thực hành mẫu trên máy tính của bạn đi nhé. Để xem coi bạn viết code được bao lâu và nhanh đến cở nào. Vì ngày đi tới hôm thi kết thúc môn này, bạn sẽ trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau. Và thời gian sẽ rất rút ngắn cho bạn 45 phút và 90 phút thôi đó.


Hệ Phân Tán [ Web Service , ASP.Net , C# ]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CaoDangNgheTPHCMhe-phan-tanHocKy6. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/12/he-phan-tan.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Saturday, December 1, 2012 DMCA com Protection Status