• Lập Trình Java Căn Bản [ Full Đáp Án Bài Tập ]

Lập Trình Java Căn Bản [ Full Đáp Án Bài Tập ]

Môn học lập trình java này tuy không phải là mới mẻ gì. Nhưng kiến thức về java đòi hỏi các bạn phải tập trung rất cao độ. Và hầu như thời gian để các bạn đọc sách và tìm tòi các thông tin sẽ chiếm khá nhiều trong suốt quá trình các bạn học lập trình java này. Đối với môn học lập trình java phải đòi hỏi các bạn có tinh thần kiên nhẫn, ngoài ra các bạn phải đọc rất rất nhiều tài liệu thì may ra mới tiến bộ được. Nên nhớ đọc tài liệu và thực hành phải đi đôi với nhau nhé. Nền tảng kiến thức ở dưới đây chỉ là cơ bản mà thôi. Nếu như bạn muốn chuyên sâu và nâng cao thì nên đi học tiếp khóa lập trình Java nâng cao nhé. Đối với Nguyễn Thanh Tâm Google Search Box Việt Nam giờ không còn đam mê lập trình nữa nhé.

Lập Trình Java Căn Bản [ Full Đáp Án Bài Tập ]
Nếu các bạn muốn tham khảo thêm các tài liệu về giáo trình lập trình thì có thể vào :

Giáo trình Hệ Phân Tán file PDF full source.
Giáo trình Lập Trình Mạng file PDF full source code C-sharp.
Giáo trình Lập Trình Java hướng đối tượng.
Giáo trình Lập trình lập trình trực quan ứng dụng full source code C#.
Giáo trình Quản trị Cơ Sở Dữ Liệu.
Giáo trình tự học Microsoft Access 2010 của Đại Học Sư Phạm.

Còn phần mềm để dùng cho lập trình Java mà lúc trước Tâm Gà làm JCreator Pro 5.00.016 Full còn bây giờ thì các bạn nhớ download phiên bản mới mới về dùng nhé, đối với các năm từ 2014 trở đi thì nên áp dụng phiên bản mới và các addon mới để hổ trợ thêm cho phần mềm lập trình java tốt nhé.

Lập Trình Java với phương pháp tính tọa độ không gian


Bao gồm :

1. Tọa độ điểm và vecto : tọa độ các vectơ , tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng.

2. Mặt phẳng : phương trình mặt phẳng , vị trí tương đối của hai mặt phẳng.

3. Đường thẳng : phương trình đường thẳng , vị trí tương đối của đường thẳng và các mặt phẳng.

4. Giải toán bằng HHGT ( phương pháp tọa độ trong không gian ).

Ngoài ra, Tâm Gà còn khuyến mãi tặng cho các bạn sau khi các bạn download trọn bộ giáo trình lập trình ở trên hoàn toàn miễn phí. Đó là các tài liệu lập trình sau :

Lap Trinh Java - Chuong 01 - Lap Trinh Huong Doi Tuong.
Lap Trinh Java - Chuong 03 - Nen Tang Cua Ngon Ngu Java.
Lap Trinh Java - Chuong 04 - Cac Goi va Giao Dien.
Lap Trinh Java - Chuong 05 - AWT.
Lap Trinh Java - Chuong 06 - APPLETS.
Lap Trinh Java - Chuong 07 - Xu Ly Ngoai Te ( Exception Handling ).
Lap Trinh Java - Chuong 08 - Da Luong ( Multithreading ).
Lap Trinh Java - Chuong 09 - Luong IO ( IO Streams ).
Lap Trinh Java - Chuong 10 - Thuc Thi Bao Mat.

Động lực học lập trình Java thì hiện Tâm Gà đang có các tài liệu này.

Phan 1 - Cac Lop Java va viec Nap Cac Lop.
Phan 2 - Gioi Thieu Su Phan Chieu.
Phan 3 - Ung Dung Su Phan Chieu.
Phan 4 - Chuyen Doi Lop Bang Javassist.
Phan 5 - Viec Chuyen Doi Cac Lop Dang Hoat Dong.
Phan 6 - Cac Thay Doi Huong va Khia Canh cua Javassist.
Phan 7 - Ky Thuat bytecode voi BCEL.
Phan 8 - Thay The Su Phan Chieu Bang Viec Tao Ma.

Mục lục các bài tập Lập Trình Java Full Source Code


Bài 1 : Class Hình tam giác. Tính : chu vi và diện tích

-- Đáp án xuất file
Nhap canh a: 2
Nhap canh b: 4
Nhap canh c: 3
Chu vi: 9.0
Dien tich: 2.9047375096555625
-- Xem và Download code lập trình Java bài số 1
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/labcodejavabai1.html

Bài 2: Class Hình chữ nhật. Tính : chu vi và diện tích

-- Đáp án mẫu xuất file
Nhap a: 4
Nhap b: 2
Chu vi: 12.0
Dien tich: 8.0
-- Xem và Download code lập trình Java bài số 2
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/labcodejavabai2.html

Bài 3 : Class Mảng với lập trình phần tử

Tính :
- Hãy nhập vào số phần tử có trong Mãng
- Liệt kê các phần tử đó
Đáp án mẫu xuất file
Nhap so phan tu Mang: 5
Mang vua nhap la: 5
a[0]: 2
a[1]: 5
a[2]: 4
a[3]: 2
a[4]: 1
So phan tu mang: 2 5 4 2 1
-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 3
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai3.html

Bài 4 : Class Phân Số trong lập trình java

Tính :
- Tổng, hiệu, tích, thương của hai phân số
- Ước số chung lớn nhất của phân số đó
Đáp án mẫu xuất file
Nhap p1:
Nhap tu: 4
Nhap mau: 2

Nhap p2:
Nhap tu: 2
Nhap mau: 4

Phan tu thu 1: 4/2
Phan tu thu 2: 2/4

Tich la: 1/1
Tong la: 5/2.
Hieu la: 3/2
Thuong la: 4/1
Uoc Chung Lon Nhat: 4
-- Xem và Download code Lập Trình Java bài 4
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai4.html

Bài 5 : Class Số Phức trong lập trình ứng dụng java

Tính :
- Tổng, hiệu, tích, thương của số phức
Đáp án mẫu xuất file
Nhap so thuc a: 8
Nhap so ao b: 4
So Phuc P1 la : 8 4

Nhap so thuc a: 4
Nhap so ao b: 2
So Phuc P2 la : 4 2

Tong la: 12 6
Hieu la: 4 2
Tich la: 32 8
Thuong la: 2 2
-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 5
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai5.html

Bài 6 : Class tính giải các phương trình

- Giải Phương Trình Bậc 1
- Giải Phương Trình Bậc 2
Đáp án mẫu xuất file
======= Giai Phuong Trinh Bac 1 www.tamga.tk
Nhap a: 2
Nhap b: 4
Ket qua PT bac1: Phuong trinh co nghiem: -2.0
======= Giai Phuong Trinh Bac 2 www.tamga.tk
Nhap a: 2
Nhap b: 1
Nhap c: -3

Ket qua PT bac2: Phuong trinh co 2 nghiem:
x1= 1.0 va x2= -1.5
-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 6
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai6.html

Bài 7 : Class chương trình tính Ước số chung lớn nhất và Bội số chung nhỏ nhất

Đáp án mẫu xuất file
Nhap a: 5
Nhap b: 4
Uoc chung lon nhat cua 5 va 4 la: 1
Boi chung nho nhat cua 5 va 4 la: 20
-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 7
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai7.html

Bài 8 : Class Điểm hai chiều trong không gian.

Tính :
- In Tọa Độ
- Tính Khoảng Cách
- Tính Tổng Điểm AB , ABC
- Tìm vecto AB=(xB-xA,yB-yA)
- Xác định 2 vecto có vuông góc hay không (a1a2 + b1b2 = 0 )
- Ba điểm có tạo thành tam giác hay không ?
Đáp án mẫu xuất file
========= Nhap toa do diem A
Toa do x1: 1
Toa do y1: 2
Toa do z1: 3
Toa do diem A(1,2,3)
========= Nhap toa do diem B
Toa do x2: 4
Toa do y2: 5
Toa do z2: 6
Toa do diem B(4,5,6)
========= Nhap toa do diem C
Toa do x3: 7
Toa do y3: 8
Toa do z3: 9
Toa do diem C(7,8,9)
========= Toa do cua 3 diem A,B,C nhu sau:
A(1,2,3)
B(4,5,6)
C(7,8,9)
========= Khoang cach cua 2 diem trong toa do:
AB: 5.196152422706632
AC: 10.392304845413264
BC: 5.196152422706632
========= Tong cua 2 diem A,B trong toa do:
AB(5,7,9)
========= Tong cua 3 diem A,B,C trong toa do:
ABC(12,15,18)
========= Toa do vecto AB la:
AB(3,3,3)
========= Kiem tra vecto co vuong goc khong :
Vecto khong vuong goc
========= Xet dieu kien Tam Giac :
3 Diem tao nen Tam Giac
3 Diem tao nen Tam Giac
-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 08
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai8.html

Bài 9 : Thiết kế Giao Diện Đồ Họa Lập Trình Java

Với yêu cầu sau :
- Nhấn nút Chào , sẽ hiện lên khung textbox " xin chào các bạn "
- Nhấn nút Reb hay Blue hay Green , thì khung textbox đổi màu tương ứng
- Nhấn nút Xóa thì trở lại vị trí ban đầu
- Nhấn nút Thoát thì thoát ra khỏi giao diện đồ họa
Đáp án mẫu xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 09
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai9.html

Bài 10: Hãy thiết kế giao diện đồ họa Giải Phương Trình Bậc 1.

Đáp án mẫu xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 10
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai10.html

Bài 11 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa Giải Phương Trình Bậc 2

Đáp án mẫu xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 11
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai11.html

Bài 12 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa các Phép Tính cộng, trừ , nhân, chia.

Đáp án mẫu xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 12
Tại đây https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai12.html

Bài 13 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa tính chu vi và diện tích Hình Chữ Nhật

Đáp án mẫu xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 13
Tại đây https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai13.html

Bài 14 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa tính max và min của 4 số bất kỳ a,b,c,d

Đáp án mẫu xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài 14
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai14.html

Bài 15 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa Thay Đổi Màu Nền Background.

Gồm có các nút thuộc dạng Radio Button
Đáp án mẫu xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 15
Tại đây https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai15.html

Bài 16 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa Nhập Xuất Mảng 1 Chiều

Với các yêu cầu sau :
- Nhập một mảng bất kỳ
- Tính tổng các phần tử trong mảng
- Sắp xếp lại mảng tăng dần
Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 16
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai16.html

Bài 17 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa với code Java

Với các yêu cầu sau :
- Dùng Radio Button
- Tính các phép tính cơ bản như : cộng , trừ , nhân , chia
Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 17
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai17.html

Bài 18 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa Java

Với các yêu cầu sau :
- Dùng Radio Button
- Tính các phép tính cơ bản như : cộng , trừ , nhân , chia
- Khi click vào nút Thực Hiện và chọn Yêu Cầu thì mới thực hiện
Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 18
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai18.html

Bài 19 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa lập trình ứng dụng java

- Giải các phương trình bậc 1 và bậc 2
Với các yêu cầu sau :
- Dùng Radio Button
- Khi click vào nút Thực Hiện và chọn Yêu Cầu thì mới thực hiện
Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 19
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai19.html

Bài 20 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa : Nhập Họ và Tên

Với các yêu cầu sau :
- Dùng JTextArea và JCheckbox
- Chọn tên trong phần Check Box
- Khi click vào nút Thực Hiện và chọn Yêu Cầu thì mới thực hiện
- Xử lý nút Close trong giao diện đồ họa
Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 20
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai20.html

Bài 21 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa Số Phức

Với các yêu cầu sau :
- Dùng Radio và Button
- Khi click thực hiện và chọn yêu cầu từ thì mới thực hiện
- Khi click nút Xóa thì xóa tất cả
- Xữ lý nút Thoát trong giao diện đồ họa
Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 21
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai21.html

Bài 22 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa

Đổi chữ in nghiêng đậm tùy ý
Với các yêu cầu sau :
- Dùng Radio và Button
- Khi click thực hiện và chọn yêu cầu từ thì mới thực hiện
- Xữ lý nút Thoát trong giao diện đồ họa
Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 22
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai22.html

Bài 23 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa ứng dụng Java

Xữ lý nút Close trong JAVA
Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 23
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai23.html

Bài 24 : Hãy thiết kế giao diện đồ họa lập trình ứng dụng

Tính chu vi và diện tích Hình Tròn , Hình Chữ Nhật , Hình Vuông
Với các yêu cầu sau :
- Dùng Radio và Button
- Khi click thực hiện và chọn yêu cầu từ thì mới thực hiện
- Khi click nút Xóa thì xóa tất cả
- Xữ lý nút Thoát trong giao diện đồ họa
Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 24
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai24.html

Bài 25 : Hãy viết code đồ họa Tính Tổng – Ước Số - Số Nguyên Tố - Phân Tích

Với các yêu cầu sau :
- Nhập vào một số nguyên n
- Tính Tổng S=1+2+..+n
- Ước số của n là bao nhiêu ?
- Xem số n vừa nhập vào có phải là Số Nguyên Tố hay không ?
- Phân tích số n vừa nhập vào
Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 25
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai25.html

Bài 26 : Class dùng Switch Case tính giải phương trình bậc 1 và bậc 2.

Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 26
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai26.html

Bài 27 : Class xuất Hình Chữ Nhật Rỗng và Đặc

- Với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím
Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 27
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai27.html

Bài 28 : Class xuất Hình Vuông Rỗng và Đặc

- Với cạnh nhập từ bàn phím
Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 28
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai28.html

Bài 29 : Class xuất Hình Chóp Rỗng và Đặc

- Với chiều cao nhập từ bàn phím
Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 29
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai29.html

Bài 30 : Class xuất Tam Giác Vuông tăng dần với n

Đáp án xuất file


-- Xem và Download code Lập Trình Java bài số 30
Tại link https://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai30.html

Nếu nhà cung ứng game nói là game của mình không có thể hack thì người ta nói bịa đấy các bạn à. Đừng bao giờ tin như thế , bất cứ các game gì được sản xuất ra thị trường , chúng ta đều có thể hack nó. Và hãy tin tưởng rằng , không đâu giỏi hơn người Việt Nam mình. Hack tất cả những gì có thể xãy ra đối với GAME. Điển hình là một webgame Chân Long Giáng Thế đang làm mưa làm gió đây. Thật là hết sức bực mình , nếu bạn là Tâm Gà nếu có thử chơi game này , đợi đến lúc nhận được giftcode từ admin tặng cho mấy cái event, mà trong lòng cứ sôi lên sùng sục , vì phải nhập từng cái trong hàng trăm cái mớ code hỗn độn. Thì giờ nay , để giải quyết nó , mình đã làm ra một phần mềm chạy trên java để tiến hành nhập thay cho các bạn. Lúc chưa đăng nhập :


Và sau khi đăng nhập và copy hàng trăm gift code từ trang của zing me send cho :


Kết quả là cứ như trong hình trên. Acc của mình đây , đừng bannick mình nhé , hỡi các anh chị admin.Nguyễn Thanh Tâm Google Search Box xin chúc cho các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm trong vấn đề lâp trình phần mềm với Java cơ bản và Java nâng cao hơn nhé. Nếu thấy hay thì chia sẻ cho bạn bè vào theo dõi các bài tập bên dưới đây nhé. Biết đâu bạn đang giúp ích gì được cho những người bạn của mình trong lúc làm bài tập thực hành này đấy nhé.

Lập Trình Java Căn Bản [ Full Đáp Án Bài Tập ]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CaoDangNgheTPHCMHocKy4lap-trinh-java. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/08/lap-trinh-java-can-ban-full-ap-bai-tap.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, August 8, 2012 DMCA com Protection Status