HocKy4

Showing posts with label HocKy4. Show all posts
Showing posts with label HocKy4. Show all posts

Thiết Kế Website [ Full Source Code, Full Template ]

Thiết Kế Website [ Full Source Code, Full Template ] Đây là môn học Thiết Kế Website cơ bản dành cho các bạn đang học trên ghế nhà trường. Các bạn nên học kỹ các mẫu code và mẫu javascript ho...

Webserver - Mailserver

Webserver - Mailserver Môn học Webserver và Mailserver khá là lý thú. Vì khi ra trường, bạn sẽ có nhiều cơ hội được áp dụng vào thực tế, khi mà bạn thực hành tại...

Thiết Kế Xây Dựng Mạng LAN

Thiết Kế Xây Dựng Mạng LAN Đây là một trong những môn là Tâm Gà thích nhất. Vì được vẽ vời trong óc tưởng tượng của mình. Và được tạo ra nhiều điều thú vị dựa trên m...

Lập Trình Java Căn Bản [ Full Đáp Án Bài Tập ]

Lập Trình Java Căn Bản [ Full Đáp Án Bài Tập ] Môn học lập trình java này tuy không phải là mới mẻ gì. Nhưng kiến thức về java đòi hỏi các bạn phải tập trung rất cao độ. Và hầu như thời...

Công Nghệ Đa Phương Tiện

Công Nghệ Đa Phương Tiện Công Nghệ Đa Phương Tiện là một trong những bộ môn học ở trường khá lý thú. Bạn sẽ biết thêm về tổng quan các vấn đề về multi-media hiện t...

Kỹ Thuật Truyền Số Liệu

Kỹ Thuật Truyền Số Liệu Môn học Kỹ Thuật Truyền Số Liệu là một trong những môn học oái ăm nhất. Tài liệu học thì ít, mà khó như quỷ. Nếu như không tập trung kỹ và...

Hệ Điều Hành Linux

Hệ Điều Hành Linux Đây là một trong những môn học chuyên về LINUX , rất là khó và siêu khó. Nên nếu như bạn muốn trở thành một lập trình viên giỏi, hay một nh...