HeQuanTriCoSoDuLieu

Showing posts with label HeQuanTriCoSoDuLieu. Show all posts
Showing posts with label HeQuanTriCoSoDuLieu. Show all posts

Giáo Trình Tự Học Microsoft Access 2010 [ Đại Học Sư Phạm ]

Giáo Trình Tự Học Microsoft Access 2010 [ Đại Học Sư Phạm ] Nhiều bạn muốn tự học Access phiên bản 2010, thì đây là một trong những tài liệu quý giá nhất mà bạn có thể tham khảo ngay từ lúc này. Ngo...

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu [ Access ]

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu [ Access ] Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiếng Anh: Database Management System - DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ ...

[ Access 2010 ] Chương 8 : Module

[ Access 2010 ] Chương 8 : Module Mặc dù Macro đã hỗ trợ một cách nhanh chóng và dễ dàng để tự động hóa các ứng dụng, nhưng Macro không có tính mềm dẽo, với những yêu cầu ph...

[ Access 2010 ] Chương 7 : Macro - Tập Lệnh

[ Access 2010 ] Chương 7 : Macro - Tập Lệnh Một Macro là một tập hợp của một hoặc nhiều hành động thực hiện chính xác, theo một trình tự từ trên xuống, để phục vụ các yêu cầu thao tác...

[ Access 2010 ] Chương 6 : Report - Báo Cáo

[ Access 2010 ] Chương 6 : Report - Báo Cáo Report là công cụ để tạo các báo cáo, kết xuất dữ liệu ra màn hình hoặc máy in để cung cấp một hard copy của dữ liệu. Giống như form, dữ ...

[ Access 2010 ] Chương 5 : Form - Biểu Mẫu

[ Access 2010 ] Chương 5 : Form - Biểu Mẫu Form là giao diện chính dùng để giao tiếp giữa người dùng và ứng dụng, Form được sử dụng để nhập dữ liệu, xem thông tin , chỉnh sửa dữ liệu...

[ Access 2010 ] Chương 4 : Query - Truy Vấn Dữ Liệu

[ Access 2010 ] Chương 4 : Query - Truy Vấn Dữ Liệu Mục đích chính của một cơ sở dữ liệu là lưu trữ và trích lọc thông tin. Thông tin có thể được lấy từ cơ sở dữ liệu ngay lập tức sau khi dữ...

[ Access 2010 ] Chương 3 : Toán Tử - Hàm - Biểu Thức

[ Access 2010 ] Chương 3 : Toán Tử - Hàm - Biểu Thức Biểu thức trong Access là một biểu thức tương đương với một công thức trong Excel . Một biểu thức bao gồm các yếu tố định danh (tên của cá...

[ Access 2010 ] Chương 2 : Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu

[ Access 2010 ] Chương 2 : Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Xây dựng cơ sở dữ liệu là công việc quan trọng đầu tiên trong toàn bộ quy trình phát triển một ứng dụng trên Access . Một cơ sở dữ liệu đư...

[ Access 2010 ] Chương 1 : Tổng quan về Microsoft Access 2010

[ Access 2010 ] Chương 1 : Tổng quan về Microsoft Access 2010 Microsoft Access là một thành phần trong bộ Microsoft Office của hãng Microsoft. MS Access cung cấp cho người dùng giao diện thân thiện ...