• [ Access 2010 ] Chương 2 : Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu

[ Access 2010 ] Chương 2 : Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu

Xây dựng cơ sở dữ liệu là công việc quan trọng đầu tiên trong toàn bộ quy trình phát triển một ứng dụng trên Access. Một cơ sở dữ liệu được thiết kế và xây dựng tốt sẽ là những thuận lợi trong quá trình phát triển ứng dụng. Một cơ sở dữ liệu Access bao gồm tập hợp các bảng dữ liệu có quan hệ chặt chẽ, phù hợp để phục vụ lưu trữ dữ liệu cho một ứng dụng quản lý. Khóa chính của một bảng là một hoặc nhiều field kết hợp mà theo đó, Access sẽ xác định một record duy nhất trong bảng. Dữ liệu trong field khóa chính không được trùng và không rỗng. Thông thường, trong mỗi bảng nên có khóa chính để tạo quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu và để MS Access tự động kiểm tra ràng buộc dữ liệu khi người dùng nhập liệu.


[ Access 2010 ] Chương 2 : Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu=========== Link xem online từng Chương cụ thể :

* Mục Lục
* Chương 1 : Tổng quan về Microsoft Access 2010
* Chương 2 : Xây dựng cơ sở dữ liệu
* Chương 3 : Toán tử - Hàm - Biểu thức
* Chương 4 : Query - Truy vấn dữ liệu
* Chương 5 : Form - Biểu Mẫu
* Chương 6 : Report - Báo cáo
* Chương 7 : Macro - Tập lệnh
* Chương 8 : Module[ Access 2010 ] Chương 2 : Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục HeQuanTriCoSoDuLieu. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2011/12/access-2010-chuong-2-xay-dung-co-so-du.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Thursday, December 1, 2011 DMCA com Protection Status