[ Access 2010 ] Chương 6 : Report - Báo Cáo

Report là công cụ để tạo các báo cáo, kết xuất dữ liệu ra màn hình hoặc máy in để cung cấp một hard copy của dữ liệu. Giống như form, dữ liệu nguồn của report, có thể là bảng hoặc là query. Report cung cấp một cách linh hoạt nhất để xem và in thông tin tổng hợp. Nó hiển thị thông tin chi tiết theo mức độ mà người dùng mong muốn, cho phép bạn xem hoặc in thông tin theo nhiều định dạng khác nhau. Có 4 loại Report cơ bản là Tabular Reports, Columnar Reports, Mailing-label Reports.

[ Access 2010 ] Chương 6 : Report - Báo Cáo
[ Access 2010 ] Chương 6 : Report - Báo Cáo=========== Link xem online từng Chương cụ thể :
Mục Lục
Chương 1 : Tổng quan về Microsoft Access 2010
Chương 2 : Xây dựng cơ sở dữ liệu
Chương 3 : Toán tử - Hàm - Biểu thức
Chương 4 : Query - Truy vấn dữ liệu
Chương 5 : Form - Biểu Mẫu
Chương 6 : Report - Báo cáo
Chương 7 : Macro - Tập lệnh
Chương 8 : Module

[ Access 2010 ] Chương 6 : Report - Báo Cáo

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục HeQuanTriCoSoDuLieu. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2011/12/access-2010-chuong-6-report-bao-cao.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Thursday, December 1, 2011 DMCA com Protection Status