[ Access 2010 ] Chương 5 : Form - Biểu Mẫu

Form là giao diện chính dùng để giao tiếp giữa người dùng và ứng dụng, Form được sử dụng để nhập dữ liệu, xem thông tin, chỉnh sửa dữ liệu, hiển thị thông báo, điều khiển ứng dụng, ... Để thiết kế form cần phải chọn dữ liệu nguồn cho Form, dữ liệu nguồn của Form có thể là Table hoặc Query. Nếu dữ liệu nguồn là các Field trên một bảng thì lấy bảng đó làm dữ liệu nguồn, nếu dữ liệu nguồn là các Field trên nhiều bảng thì phải tạo query làm dữ liệu nguồn cho Form. Để tạo Form, chọn tab Create trên thanh Ribbon, chọn cách tạo Form bằng các nút lệnh trong nhóm lệnh Forms.

[ Access 2010 ] Chương 5 : Form - Biểu Mẫu

[ Access 2010 ] Chương 5 : Form - Biểu Mẫu=========== Link xem online từng Chương cụ thể :
* Mục Lục
* Chương 1 : Tổng quan về Microsoft Access 2010
* Chương 2 : Xây dựng cơ sở dữ liệu
* Chương 3 : Toán tử - Hàm - Biểu thức
* Chương 4 : Query - Truy vấn dữ liệu
* Chương 5 : Form - Biểu Mẫu
* Chương 6 : Report - Báo cáo
* Chương 7 : Macro - Tập lệnh
* Chương 8 : Module[ Access 2010 ] Chương 5 : Form - Biểu Mẫu

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục HeQuanTriCoSoDuLieu. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2011/12/access-2010-chuong-5-form-bieu-mau.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Thursday, December 1, 2011 DMCA com Protection Status