[ Access 2010 ] Chương 8 : Module

Mặc dù Macro đã hỗ trợ một cách nhanh chóng và dễ dàng để tự động hóa các ứng dụng, nhưng Macro không có tính mềm dẽo, với những yêu cầu phức tạp thì Macro không giải quyết được. Module là một công cụ của Access dùng ngôn ngữ Visual Basic để tạo những chương trình nhằm giải quyết những hạn chế của Macro. Module và các thủ tục của nó là đối tượng chủ yếu của ngôn ngữ lập trình VBA (Visual Basic for Application). Có hai loại module dùng chung và module gắn liền với Form, Report.

[ Access 2010 ] Chương 8 : Module
[ Access 2010 ] Chương 8 : Module
=========== Link xem online từng Chương cụ thể :
* Mục Lục
* Chương 1 : Tổng quan về Microsoft Access 2010
* Chương 2 : Xây dựng cơ sở dữ liệu
* Chương 3 : Toán tử - Hàm - Biểu thức
* Chương 4 : Query - Truy vấn dữ liệu
* Chương 5 : Form - Biểu Mẫu
* Chương 6 : Report - Báo cáo
* Chương 7 : Macro - Tập lệnh
* Chương 8 : Module[ Access 2010 ] Chương 8 : Module

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục HeQuanTriCoSoDuLieu. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2011/12/access-2010-chuong-8-module.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Thursday, December 1, 2011 DMCA com Protection Status