HocKy3

Showing posts with label HocKy3. Show all posts
Showing posts with label HocKy3. Show all posts

Công Nghệ Mạng Không Dây [ WIFI ]

Công Nghệ Mạng Không Dây [ WIFI ] Đây là một trong những môn học cũng rất là thú vị về Wifi. Bạn sẽ nắm bắt được Công Nghệ Mạng Không Dây tối ưu nhất, và biết cách thực hiệ...

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Hệ thống quản lý là một hệ thống có một mục đích mang lại lợi nhuận hoặc lợi ích nào đó. Đặc điểm của hệ thống là có sự tham gia của con ng...

Quản Trị Mạng 1

Quản Trị Mạng 1 Học gì để trở thành quản trị mạng ? Tìm hiểu về nghề Quản Trị Mạng ( Network Administrator ) qua các thông tin trên internet, bạn sẽ thấy...

HTML & SCRIPT

HTML & SCRIPT Đối với môn học HTML & SCRIPT này thì đòi hỏi bạn phải giỏi về code HTML và code SCRIPT cơ bản trước đã. Vì đây là dành cho bạn nào c...

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật Ác Mộng của sinh viên hiện tại, là học môn Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật hiện tại ở trường. Đây là một môn học đối với Tâm Gà là quá s...

Nguyên Lý Hệ Điều Hành

Nguyên Lý Hệ Điều Hành Đây là một trong những môn học thiên về lý thuyết nhiều hơn. Nhưng đôi khi có những bài tập thực hành cũng dễ lắm, không khó như các bạn ...