HocKy2

Showing posts with label HocKy2. Show all posts
Showing posts with label HocKy2. Show all posts

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu [ Access ]

Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu [ Access ] Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiếng Anh: Database Management System - DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ ...

Mạng Máy Tính

Mạng Máy Tính Xin chào các bạn, đây là tài liệu học môn Mạng Máy Tính của Tâm Gà khi còn đang học trên trường Cao Đẳng Nghề TPHCM đây. Toàn bộ file tài...

Lắp Ráp Cài Đặt Máy Tính

Lắp Ráp Cài Đặt Máy Tính Các bạn muốn học môn lắp ráp cài đặt máy tính thành công. Và phải rèn luyện và thực hành nhiều lên nhé. Ở đây Tâm Gà sẽ chỉ cho bạn một số...

Cơ Sở Dữ Liệu

Cơ Sở Dữ Liệu Đây là môn học Cơ Sở Dữ Liệu rất bổ ích cho các bạn trong khoa Công Nghệ Thông Tin. Tuy nhiên, môn này khá là chua cay lắm à nghe, nếu như...

Lập Trình Căn Bản 3 [ C++ ]

Lập Trình Căn Bản 3 [ C++ ] Môn học Lập Trình Căn Bản 3 gọi tắt là C++ là một trong những môn học khá là khó. Và hầu như nếu bạn không nắm được căn bản, thì những vấn...

Anh Văn Chuyên Ngành Quản Trị Mạng Máy Tính

Anh Văn Chuyên Ngành Quản Trị Mạng Máy Tính Anh Văn Chuyên Ngành Quản Trị Mạng Máy Tính . Việc đọc các tài liệu và hướng dẫn bằng tiếng Anh trong lĩnh vực công nghệ thông tin là một n...

Kiến Trúc Máy Tính [ Lập Trình Assembly ]

Kiến Trúc Máy Tính [ Lập Trình Assembly ] Giáo trình Kiến Trúc Máy Tính này nhằm trang bị cho người đọc các nội dung chủ yếu sau: Lịch sử phát triển của máy tính, các thế hệ máy tí...

An Toàn Vệ Sinh Công Nghiệp

An Toàn Vệ Sinh Công Nghiệp Đây là môn học An Toàn Vệ Sinh Công Nghiệp của trường. Tâm Gà thấy môn này rất thú vị, nên các bạn có thể nghiên cứu và học tập các bài h...