CoSoDuLieu

Showing posts with label CoSoDuLieu. Show all posts
Showing posts with label CoSoDuLieu. Show all posts

25 Ví Dụ về Ôn Tập SQL Quản Lý Sinh Viên

25 Ví Dụ về Ôn Tập SQL Quản Lý Sinh Viên Đây là mẫu 25 ví dụ về phần SQL Quản Lý Sinh Viên của môn Cơ Sở Dữ Liệu mà Tâm Gà đã vừa lên bài tập, vừa giải luôn cho các bạn. Phần còn...

Cơ Sở Dữ Liệu

Cơ Sở Dữ Liệu Đây là môn học Cơ Sở Dữ Liệu rất bổ ích cho các bạn trong khoa Công Nghệ Thông Tin. Tuy nhiên, môn này khá là chua cay lắm à nghe, nếu như...

Giáo Trình Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Giáo Trình Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Đây là file giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu của cô Thà, bạn nào cần tài liệu này để in ra học và ghi chú thì download file bên dưới đây về tự ti...