GiaoDucQuocPhong

Showing posts with label GiaoDucQuocPhong. Show all posts
Showing posts with label GiaoDucQuocPhong. Show all posts

Giáo Dục Quốc Phòng và An Ninh

Giáo Dục Quốc Phòng và An Ninh Đây là một số tài liệu về Giáo Dục Quốc Phòng mà Tâm Gà đã share đầy đủ cho các bạn theo dõi, và học tập cũng như nghiên cứu về môn học nà...

Đề Cương Ôn Tập Quốc Phòng

Đề Cương Ôn Tập Quốc Phòng Dưới đây, là bộ câu hỏi và đáp án, mà Tâm Gà đã biên soạn gần như là đầy đủ cho tất cả các bạn đang theo học môn Giáo Dục Quốc Phòng trên...

Giới thiệu về Súng Tiểu Liên AK47

Giới thiệu về Súng Tiểu Liên AK47 [ Giáo Dục Quốc Phòng ] Chào các bạn, sắp tới chúng ta sắp phải thi và kiểm tra về kiến thức lắp ráp cũng như sử dụng súng tiểu liên AK47....