Sitemap

Sitemap website được biết tới là một trong những sơ đồ trang website, mà người làm website muốn tối ưu lại hệ thống các bài viết, hướng dẫn cho người đọc tìm kiếm đến các nguồn thông tin bài viết hữu ích nhất, giúp cho người đọc tìm kiếm và xem xét cụ thể những khung thời gian mà bạn sẽ tìm kiếm vấn đề mà mình đang mắc phải. Tuy nhiên, quá trình tạo sitemap cho website c10mt.com hiện tại còn rất phức tạp, vì phải trải qua nhiều công đoạn tối ưu sitemap. Vì thế, mình cũng mong nhận được nhiều sự phản hồi của các bạn truy cập vào website của anh Nguyễn Thanh Tâm trong khoảng thời gian vừa qua nhé. Chúc mọi người may mắn ....

sitemap www.c10mt.com

Xin chào các bạn, mọi vấn đề thắc mắc, bạn có thể gửi vào đây cho mình. Tuy nhiên, do công việc của mình khá là bận rộn, nên mình sẽ có thể trả lời cho bạn hơi lâu nhé. Cũng nhân tiện đây, mình cũng xin tiện thông báo cho các bạn là, kể từ ngày 1/3/2018 mình sẽ không còn hỗ trợ các bạn liên quan tới việc code website, hay code phần mềm, hay hỗ trợ về lập trình nữa nhé. Vì thời gian này, mình đang tập trung vào công việc SEO hiện tại. Cho nên việc hỗ trợ cho các bạn về vấn đề code là ngoài tầm thời gian của Tâm rồi, mình thành thật xin lỗi các bạn trong khoảng thời gian này nhé. mình thành thật xin lỗi các bạn trong khoảng thời gian này nhé.