AEON

Showing posts with label AEON. Show all posts
Showing posts with label AEON. Show all posts

AEON Trung tâm mua sắm Nhật Bản lớn nhất tuyển nhiều vị trí

AEON Trung tâm mua sắm Nhật Bản lớn nhất tuyển nhiều vị trí Trung tâm mua sắm AEON là một trong những trung tâm mua sắm Nhật Bản, lớn nhất tại Việt Nam vào năm 2014 đang đăng tin tuyển dụng rất nhiề...