TinHocDaiCuong

Showing posts with label TinHocDaiCuong. Show all posts
Showing posts with label TinHocDaiCuong. Show all posts

Tin Học Đại Cương [ Pascal ]

Tin Học Đại Cương [ Pascal ] Pascal là một ngôn ngữ lập trình cho máy tính thuộc dạng mệnh lệnh, được Niklaus Wirth phát triển vào năm 1970 là ngôn ngữ lập trình đặc b...

Đáp Án Đề Thi Kết Thúc Môn Pascal

Đáp Án Đề Thi Kết Thúc Môn Pascal Xin chào các bạn, dưới đây là một số bài giải mà Tâm Gà đã giải sẵn cho các bạn rồi nhé. Vấn đề là ở các bạn gõ và nhập dữ liệu như thế nào...