[ Access 2010 ] Chương 7 : Macro - Tập Lệnh

Một Macro là một tập hợp của một hoặc nhiều hành động thực hiện chính xác, theo một trình tự từ trên xuống, để phục vụ các yêu cầu thao tác trên các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Một Macro giúp bạn thực hiện các công việc hàng ngày bằng cách tự động hóa chúng. Thay vì thực hiện bằng tay các công việc lặp đi lặp lại, bạn có thể ghi lại một macro đơn giản, cho toàn bộ công việc một lần. Xây dựng Macro bao gồm các hành động lựa chọn từ một danh sách, và sau đó điền vào các đối số của hành động. Giả sử xây dựng một Form với nút đóng Form bằng cách tạo nút trên Form, và xây dựng một Macro để đóng form sau đó, gán Macro cho sự kiện Click của nút.

[ Access 2010 ] Chương 7 : Macro - Tập Lệnh
[ Access 2010 ] Chương 7 : Macro - Tập Lệnh=========== Link xem online từng Chương cụ thể :
* Mục Lục
* Chương 1 : Tổng quan về Microsoft Access 2010
* Chương 2 : Xây dựng cơ sở dữ liệu
* Chương 3 : Toán tử - Hàm - Biểu thức
* Chương 4 : Query - Truy vấn dữ liệu
* Chương 5 : Form - Biểu Mẫu
* Chương 6 : Report - Báo cáo
* Chương 7 : Macro - Tập lệnh
* Chương 8 : Module


[ Access 2010 ] Chương 7 : Macro - Tập Lệnh

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục HeQuanTriCoSoDuLieu. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/03/access-2010-chuong-7-macro-tap-lenh.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Thursday, December 1, 2011 DMCA com Protection Status