Lab code java bai8

*** Đề Bài 8
Điểm hai chiều trong không gian
Tính :
- In Tọa Độ
- Tính Khoảng Cách
- Tính Tổng Điểm AB , ABC
- Tìm vecto AB=(xB-xA,yB-yA)
- Xác định 2 vecto có vuông góc hay không (a1a2 + b1b2 = 0 )
- Ba điểm có tạo thành tam giác hay không ?*** Đáp án mẫu xuất file
========= Nhap toa do diem A
Toa do x1: 1
Toa do y1: 2
Toa do z1: 3
Toa do diem A(1,2,3)
========= Nhap toa do diem B
Toa do x2: 4
Toa do y2: 5
Toa do z2: 6
Toa do diem B(4,5,6)
========= Nhap toa do diem C
Toa do x3: 7
Toa do y3: 8
Toa do z3: 9
Toa do diem C(7,8,9)
========= Toa do cua 3 diem A,B,C nhu sau:
A(1,2,3)
B(4,5,6)
C(7,8,9)
========= Khoang cach cua 2 diem trong toa do:

AB: 5.196152422706632
AC: 10.392304845413264
BC: 5.196152422706632
========= Tong cua 2 diem A,B trong toa do:
AB(5,7,9)
========= Tong cua 3 diem A,B,C trong toa do:
ABC(12,15,18)
========= Toa do vecto AB la:
AB(3,3,3)
========= Kiem tra vecto co vuong goc khong :
Vecto khong vuong goc
========= Xet dieu kien Tam Giac :
3 Diem tao nen Tam Giac
3 Diem tao nen Tam Giac

============================
Video chạy code : http://youtu.be/-WUCZ9en2E8?hd=1
============================
Và đây là code trong class :


============================
Và đây là code trong void main :

------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload

============================

Lab code java bai8

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CodeJavaJava. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2010/09/lab-code-java-bai8.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Friday, September 10, 2010 DMCA com Protection Status