Hệ Phân Tán - LAB 11 - Random Password Chuỗi

*** Bài 11  : C# Webservice

  Hãy viết chương trình Random trong đó
- Nhập vào giá trị n bất kỳ
- Xuất random chuỗi và số theo giá trị n vừa nhập.
- Xuất random số theo giá trị n vừa nhập.
- Nhập vào một chuỗi bất kỳ. Xuất kết quả random từ chuỗi và n vừa nhập.

=====> Đáp án mẫu như sau :

======> Và đây là code Form

======> Và đây là code ServiceChưa thể share Source CodeHệ Phân Tán - LAB 11 - Random Password Chuỗi

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Hệ Phân Tán. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab11.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, May 2, 2012 DMCA com Protection Status