• Hệ Phân Tán - LAB 12 - Tổng Ngày Tháng Năm

Hệ Phân Tán - LAB 12 - Tổng Ngày Tháng Năm

*** Bài 12  : C# Webservice
  Hãy viết chương trình trong đó
- Hiển thị tên máy tính và IP của máy tính đó.
- Hiển thị ngày tháng năm hiện hành.
- Hiển thị thời gian hiện tại của máy tính.
- Tính tổng ngày = thời gian hiện tại - trừ thời gian nhập vào

=====> Đáp án mẫu như sau :
==========> Và đây là code phần Form

====> Và đây là code phần Service


Chưa thể share Source CodeHệ Phân Tán - LAB 12 - Tổng Ngày Tháng Năm

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Hệ Phân Tán. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab12.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, May 2, 2012 DMCA com Protection Status