• Hệ Phân Tán - LAB 01 - Đăng Nhập Hệ Thống

Hệ Phân Tán - LAB 01 - Đăng Nhập Hệ Thống


*** Bài 01  : Webservice
Tạo khung đăng nhập hệ thống với các yêu cầu sau :
- Khi nhập vào Tên đăng nhập : "tamga" và Mật khẩu : "123" thì khi click vào nút Đăng Nhập sẽ hiện " Bạn đã đăng nhập thành công ". Còn ngược lại thì thông báo "Sai username hoặc password"
- Khi click vào nút Thoát , sẽ báo thông báo " Bạn có muốn thoát hay không ?
     Nhấn Yes là thoát và No là trở lại như cũ.

=====> Đáp án mẫu như sau :
===== Và đây là code Form
===== Và đây là code Service


Chưa thể Share Source Code

Hệ Phân Tán - LAB 01 - Đăng Nhập Hệ Thống

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Hệ Phân Tán. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab01.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, May 2, 2012 DMCA com Protection Status