• Lập Trình Mạng [ Lập Trình Socket, TCP, UDP, TCPListen, TCPListener, ... ]

Lập Trình Mạng [ Lập Trình Socket, TCP, UDP, TCPListen, TCPListener, ... ]

Lập Trình Mạng là một trong những nhiệm vụ căn bản để phát triển các ứng dụng doanh nghiệp. Một chương trình mạng được viết ra để các chương trình trên các máy tính khác nhau có thể truyền tin với nhau một cách hiệu quả và an toàn cho dù chúng được cài đặt trên mạng LAN, WAN hay mạng toàn cầu Internet, đây là điều căn bản đối với sự thành công của nhiều hệ thống.

Lập Trình Mạng [ Lập Trình Socket, TCP, UDP, TCPListen, TCPListener, ... ]

Mở hàng cho một loạt bài tập về môn Lập Trình Mạng này là một bài đơn giản về cách đóng gói chương trình và xuất ra file exe nhé. Tâm Gà làm cái clip bên dưới đây, không biết có giúp ích gì được cho bạn hay không ? Nhưng nếu bạn xem xét được thì hãy tiến hành nghiên cứu bắt đầu từ đây nữa nhé. Tuy nhiên, có đôi lúc mình làm khá nhanh, nên bạn nhớ xem cho kỹ nữa nhé, chậm chậm và từ từ để biết sẽ bắt đầu từ đâu và ở chỗ nào nữa nhé.

Link youtube chuẩn HD : http://youtu.be/8sTe58FulXc?hd=1
Xem online :


Một bài gồm có 2 phần nhỏ, là TCP và UDP , trong mỗi phần sẽ có Server và Client. Nói chung, Tâm Gà đang hoàn thiện phần bài tập này. Khá là thú vị đó nhé. Có gì sai thì bạn nhớ báo cho mình, để mình update lại nhé.

*** File PDF toàn bộ dữ liệu được đóng sách đáp án.
In 100 quyển , tổng hơn 150 trang. Code full đáp án , trình bày đẹp mắt.
Tác giả : Nguyễn Thanh Tâm
==> Download free Giáo Trình Lập Trình Mạng Ứng Dụng free PDF
Tại link https://www.c10mt.com/2013/11/Giao-Trinh-Lap-Trinh-Mang-Full-Source.html
Lập Trình Mạng [ Lập Trình Socket, TCP, UDP, TCPListen, TCPListener, ... ]

*** Tổng quan Folder file của Tâm Gà.


Có tất cả 19 Folder chính. Trong đó , tính luôn cả phần TCP và UDP thì tổng cộng có tất cả là 26 bài tập. Cho nên khi bạn download về, bạn sẽ có cả một phần source code và phần bài tập, tha hồ mà tự xữ trong đống đoạn code bên dưới đây nữa nhé. Chúc cho các bạn học tập thật tốt môn học này trong khoảng thời gian sau đó.

Lập Trình Mạng [ Lập Trình Socket, TCP, UDP, TCPListen, TCPListener, ... ]

============================================

Mục Lục Bài Tập Lập Trình Mạng


*** Bài 01 A : TCP Console

Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính tổng 1+3+5+7+...+(2n+1)
- Tính tổng 1*2 + 2*3+...+n*(n+1)
- Tính tổng 1-2+3-4+...+(2n+1)
- Tính tổng a và b
- Tính tổng lập phương a và b
- Tính tổng bình phương a và b
- Tính tổng S1=1*2*3*...*n và S2 = 1+2+3+ ... +n
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng TCP Console

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab01a.html

*** Bài 01 B : UDP Console

Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính tổng 1+3+5+7+...+(2n+1)
- Tính tổng 1*2 + 2*3+...+n*(n+1)
- Tính tổng 1-2+3-4+...+(2n+1)
- Tính tổng a và b
- Tính tổng lập phương a và b
- Tính tổng bình phương a và b
- Tính tổng S1=1*2*3*...*n và S2 = 1+2+3+ ... +n
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng UDP Console

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline :
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab01b.html

*** Bài 02 A : TCP Console

Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính Ước Số Chung Lớn Nhất
- Tính Bội Số Chung Nhỏ Nhất
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng TCP Console

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab02a.html

*** Bài 02 B : UDP Console

Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính Ước Số Chung Lớn Nhất
- Tính Bội Số Chung Nhỏ Nhất
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng UDP Console

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab02b.html

*** Bài 03 A : TCP Console

Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Nhấp 1 để hiện ra màn hình ngày hiện tại.
- Nhấp 2 để hiện ra màn hình giờ hiện tại.
- Nhấp 3 để hiện ra màn hình ngày và giờ hiện tại.
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng TCP Console

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab03a.html

*** Bài 03 B : UDP Console

Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Nhấp 1 để hiện ra màn hình ngày hiện tại.
- Nhấp 2 để hiện ra màn hình giờ hiện tại.
- Nhấp 3 để hiện ra màn hình ngày và giờ hiện tại.
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng UDP Console

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab03b.html

*** Bài 04 A : TCP Console

Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính Fibonaci của một số nguyên n bất kỳ.
====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng TCP Console

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab04a.html

*** Bài 04 B : UDP Console

Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính Fibonaci của một số nguyên n bất kỳ.
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng UDP Console

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab04b.html

*** Bài 05 A : TCP Console

Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính Tổng và tìm Max,Min của ba số nguyên dương bất kỳ.
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng TCP Console

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab05a.html

*** Bài 05 B : UDP Console

Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính Tổng và tìm Max,Min của ba số nguyên dương bất kỳ.
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng UDP Console

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab05b.html

*** Bài 06 : TCPListener Console C#

Viết chương trình chat bằng Console C# với Client và Server . Yêu cầu :
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng TCPListener Console C#

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab06.html

*** Bài 07 : Windows Form C#

Viết chương trình gửi nhận file giữa Server và Client.
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng Windows Form C#

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab07.html

*** Bài 08 : Windows Form C#

Viết chương trình gửi nhận file nhạc giữa Server và Client.
Sau đó , file tự động bật lên phát nhạc.
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng Windows Form C#

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab08.html

*** Bài 09 A : TCP Console C#

Viết chương trình chat giữa Client và Server.
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng TCP Console C#

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab09a.html

*** Bài 09 B : UDP Console C#

Viết chương trình chat giữa Client và Server.
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng UDP Console C#

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab09b.html

*** Bài 10 : TCP Console C#

Viết chương trình truyền file data bằng Console của C#. Với yêu cầu
- Bên Server hiện IP và Port của mình
- Bên Client phải nhấp vào đúng tên của Server và Port thì mới kết nối được
- Truyền file mp3 thành công
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng TCP Console C#

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab10.html

*** Bài 11 A : TCP Console C++

Viết chương trình tính Thời Gian và USCLN và BSCNN.
- Bên Server hiện IP và Port của mình
- Bên Client phải nhấp vào đúng tên của Server và Port thì mới kết nối được
- Truyền file mp3 thành công
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng TCP Console C++

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab11a.html

*** Bài 11 B : UDP Console C++

Viết chương trình tính Thời Gian và USCLN và BSCNN.
- Bên Server hiện IP và Port của mình
- Bên Client phải nhấp vào đúng tên của Server và Port thì mới kết nối được
- Truyền file mp3 thành công
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng UDP Console C++

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab11b.html

*** Bài 12 : Windows Form

Viết chương trình gửi email với định dạng SMTP tới Google Mail và Yahoo Mail
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng Windows Form

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab12.html

*** Bài 13 : Windows Form

Viết chương trình chat trong mạng LAN, với yêu cầu :
- Có thể chat nhóm được ( từ 2 người trở lên )
- Có thể chat từng thành viên với nhau được
- Có mã hóa đoạn chat.
- Hiện khung kết nối địa chỉ IP/Hostname và port
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng Windows Form


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab13.html

*** Bài 14 : Viết chương trình gửi và nhận Database trong Socket

=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng Viết chương trình gửi và nhận Database trong Socket

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab14.html

*** Bài 15 : Windows Form & TCP Console C#

Viết chương trình có phép toán Cộng, Trừ , Nhân , Chia và xuất ra ngày và giờ hiện tại.
- Sử dụng Server bằng Console C#
- Sử dụng Client bằng Windows Form
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng Windows Form & TCP Console C#

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab15.html

*** Bài 16 : Console C#

Viết chương trình nhập và xuất , từ Client tới Server theo yêu cầu :
- Nhấn GetDate thì xuất ngày tháng năm hiện tại
- Nhấn GetTime thì xuất thời gian hiện tại
- Nhấn Quit thì thoát khỏi chương trình
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng Console C#

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab16.html

*** Bài 17 : Windows Form , Console C# , TCP Chat Group

Viết chương trình chat theo giao thức TCP :
- Chat được Group
- Kết nối được nhiều Client
- Nhấn Quit thì thoát khỏi chương trình
=====> Đáp án mẫu như sau :

Windows Form , Console C# , TCP Chat Group

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab17.html

*** Bài 18 : Console C#

Viết chương trình đảo ngược chuỗi theo giao thức TCP :
- Nhập vào một chuỗi bất kỳ.
- Đếm số từ có trong chuỗi vừa nhập.
- Đảo ngược chuỗi vừa nhập.
- Chữ Hoa Đầu Mỗi Từ trong chuỗi vừa nhập.
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng Console C#

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab18.html

*** Bài 19 : Windows Form & Console C#

Viết chương trình Máy Tính Bỏ Túi đơn giản:
=====> Đáp án mẫu như sau :

lập trình mạng Windows Form & Console C#

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
Tại link https://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab19.html

Xin chúc cho các bạn trở nên chuyên nghiệp. Sau khi luyện mớ bài tập về Lập Trình Mạng này nữa nhé. Tuy nhiên, Tâm Gà tin chắc rằng bạn, sẽ bị điên não sớm mà thôi. Và thời gian sau, bạn sẽ trở thành một trong những người coder siêu chuyên nghiệp, với điều kiện là bạn tự làm lại bài tập này, và không nhờ vào sự trợ giúp của bất kỳ ai trong khoảng thời gian này nữa nhé.

Lập Trình Mạng [ Lập Trình Socket, TCP, UDP, TCPListen, TCPListener, ... ]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CaoDangNgheTPHCMHocKy6lap-trinh-mang. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/12/lap-trinh-mang.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, December 11, 2012 DMCA com Protection Status