• Lập Trình Mạng [ Lập Trình Socket, TCP, UDP, TCPListen, TCPListener, ... ]

Lập Trình Mạng [ Lập Trình Socket, TCP, UDP, TCPListen, TCPListener, ... ]


lap-trinh-mang-full-source-code


Mở hàng cho một loạt bài tập về môn Lập Trình Mạng này là một bài đơn giản về cách đóng gói chương trình và xuất ra file exe nhé.
Link youtube chuẩn HD : http://youtu.be/8sTe58FulXc?hd=1
Xem online :Một bài gồm có 2 phần nhỏ, là TCP và UDP , trong mỗi phần sẽ có Server và Client. Nói chung, Tâm Gà đang hoàn thiện phần bài tập này. Khá là thú vị đó nhé.


*** File PDF toàn bộ dữ liệu được đóng sách đáp án.
In 100 quyển , tổng hơn 150 trang. Code full đáp án , trình bày đẹp mắt.
Tác giả : Nguyễn Thanh Tâm
Link download file PDF code C# Lập Trình Mạng Tập 1 :  Scribd
==> Download free Giáo Trình Lập Trình Mạng Ứng Dụng free PDF


*** Tổng quan Folder file của Tâm Gà.
Có tất cả 19 Folder chính. Trong đó , tính luôn cả phần TCP và UDP thì tổng cộng có tất cả là 26 bài tập.
============================================

   Mục Lục Bài Tập*** Bài 01 A : TCP Console
Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính tổng 1+3+5+7+...+(2n+1)
- Tính tổng 1*2 + 2*3+...+n*(n+1)
- Tính tổng 1-2+3-4+...+(2n+1)
- Tính tổng a và b
- Tính tổng lập phương a và b
- Tính tổng bình phương a và b
- Tính tổng S1=1*2*3*...*n và S2 = 1+2+3+ ... +n
=====> Đáp án mẫu như sau :

lap-trinh-mang-tinh-tong-tcp-console

=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 01 B : UDP Console
Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính tổng 1+3+5+7+...+(2n+1)
- Tính tổng 1*2 + 2*3+...+n*(n+1)
- Tính tổng 1-2+3-4+...+(2n+1)
- Tính tổng a và b
- Tính tổng lập phương a và b
- Tính tổng bình phương a và b
- Tính tổng S1=1*2*3*...*n và S2 = 1+2+3+ ... +n
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline :
*** Bài 02 A : TCP Console
Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính Ước Số Chung Lớn Nhất
- Tính Bội Số Chung Nhỏ Nhất
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 02 B : UDP Console
Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính Ước Số Chung Lớn Nhất
- Tính Bội Số Chung Nhỏ Nhất
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 03 A : TCP Console
Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Nhấp 1 để hiện ra màn hình ngày hiện tại.
- Nhấp 2 để hiện ra màn hình giờ hiện tại.
- Nhấp 3 để hiện ra màn hình ngày và giờ hiện tại.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 03 B : UDP Console
Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Nhấp 1 để hiện ra màn hình ngày hiện tại.
- Nhấp 2 để hiện ra màn hình giờ hiện tại.
- Nhấp 3 để hiện ra màn hình ngày và giờ hiện tại.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 04 A : TCP Console
Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính Fibonaci của một số nguyên n bất kỳ.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline
*** Bài 04 B : UDP Console
Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính Fibonaci của một số nguyên n bất kỳ.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 05 A : TCP Console
Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính Tổng và tìm Max,Min của ba số nguyên dương bất kỳ.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 05 B : UDP Console
Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính Tổng và tìm Max,Min của ba số nguyên dương bất kỳ.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 06 : TCPListener Console C#
Viết chương trình chat bằng Console C# với Client và Server . Yêu cầu :
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 07 : Windows Form C#
Viết chương trình gửi nhận file giữa Server và Client.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 08 : Windows Form C#
Viết chương trình gửi nhận file nhạc giữa Server và Client.
Sau đó , file tự động bật lên phát nhạc.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 09 A : TCP Console C#
Viết chương trình chat giữa Client và Server.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 09 B : UDP Console C#
Viết chương trình chat giữa Client và Server.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 10 : TCP Console C#
Viết chương trình truyền file data bằng Console của C#. Với yêu cầu
- Bên Server hiện IP và Port của mình
- Bên Client phải nhấp vào đúng tên của Server và Port thì mới kết nối được
- Truyền file mp3 thành công
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 11 A : TCP Console C++
Viết chương trình tính Thời Gian và USCLN và BSCNN.
- Bên Server hiện IP và Port của mình
- Bên Client phải nhấp vào đúng tên của Server và Port thì mới kết nối được
- Truyền file mp3 thành công
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 11 B : UDP Console C++
Viết chương trình tính Thời Gian và USCLN và BSCNN.
- Bên Server hiện IP và Port của mình
- Bên Client phải nhấp vào đúng tên của Server và Port thì mới kết nối được
- Truyền file mp3 thành công
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 12 : Windows Form
Viết chương trình gửi email với định dạng SMTP tới Google Mail và Yahoo Mail
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 13 : Windows Form
Viết chương trình chat trong mạng LAN, với yêu cầu :
- Có thể chat nhóm được ( từ 2 người trở lên )
- Có thể chat từng thành viên với nhau được
- Có mã hóa đoạn chat.
- Hiện khung kết nối địa chỉ IP/Hostname và port
=====> Đáp án mẫu như sau :
=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 14 : Viết chương trình gửi và nhận Database trong Socket
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 15 : Windows Form & TCP Console C#
Viết chương trình có phép toán Cộng, Trừ , Nhân , Chia và xuất ra ngày và giờ hiện tại.
- Sử dụng Server bằng Console C#
- Sử dụng Client bằng Windows Form
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 16 : Console C#
Viết chương trình nhập và xuất , từ Client tới Server theo yêu cầu :
- Nhấn GetDate thì xuất ngày tháng năm hiện tại
- Nhấn GetTime thì xuất thời gian hiện tại
- Nhấn Quit thì thoát khỏi chương trình
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 17 : Windows Form , Console C# , TCP Chat Group
Viết chương trình chat theo giao thức TCP :
- Chat được Group
- Kết nối được nhiều Client
- Nhấn Quit thì thoát khỏi chương trình
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 18 : Console C#
Viết chương trình đảo ngược chuỗi theo giao thức TCP :
- Nhập vào một chuỗi bất kỳ.
- Đếm số từ có trong chuỗi vừa nhập.
- Đảo ngược chuỗi vừa nhập.
- Chữ Hoa Đầu Mỗi Từ trong chuỗi vừa nhập.
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline*** Bài 19 : Windows Form & Console C#
Viết chương trình Máy Tính Bỏ Túi đơn giản:
=====> Đáp án mẫu như sau :


=====> Xem Online Code & Download demo Code Offline=============================================Lập Trình Mạng [ Lập Trình Socket, TCP, UDP, TCPListen, TCPListener, ... ]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CaoDangNgheTPHCMHocKy6Lập Trình MạngSocketSource C#TCPTCPListenerUDPWindows Form. Và đây là địa chỉ link bài viết https://www.c10mt.com/2012/12/lap-trinh-mang.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, December 11, 2012 DMCA com Protection Status