• Lập Trình Mạng - LAB 07 - TCP Truyền Nhận File Giữa Client và Server

Lập Trình Mạng - LAB 07 - TCP Truyền Nhận File Giữa Client và Server


*** Bài 07 : Windows Form C#

Viết chương trình gửi nhận file giữa Server và Client.

=====> Đáp án mẫu như sau :=====> Và đây là code phần Form Server :
===================== Và đây là code phần main của Client :Hiện tại link tại Lập Trình Mạng đã bị die. Không còn trên hệ thống Server

Lập Trình Mạng - LAB 07 - TCP Truyền Nhận File Giữa Client và Server

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Lập Trình Mạng. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab07.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, May 1, 2012 DMCA com Protection Status