• Lập Trình Mạng - LAB 01B - UDP Console - Tính Tổng

Lập Trình Mạng - LAB 01B - UDP Console - Tính Tổng

*** Bài 01 B : UDP Console

Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu :
- Tính tổng 1+3+5+7+...+(2n+1)
- Tính tổng 1*2 + 2*3+...+n*(n+1)
- Tính tổng 1-2+3-4+...+(2n+1)
- Tính tổng a và b
- Tính tổng lập phương a và b
- Tính tổng bình phương a và b
- Tính tổng S1=1*2*3*...*n và S2 = 1+2+3+ ... +n

=====> Đáp án mẫu như sau :




Trước hết phải add thư viện winsock32.lib đối với C++ Console cho bài này.
Nhớ là add cho cả Server và cả Client luôn nhé. Không phân biệt UDP hay TCP.

=====> Và đây là code phần stdafx.h  của Server :


=====> Và đây là code phần stdafx.cpp của Server :



====== Và đây là code phần main của Server :



=====> Và đây là code phần stdafx.h  của Client :


=====> Và đây là code phần stdafx.cpp của Client :


====== Và đây là code phần main của Client :



------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Box, Kleii phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên mediafire
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload




Lập Trình Mạng - LAB 01B - UDP Console - Tính Tổng

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Lập Trình Mạng. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab01b.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, May 1, 2012 DMCA com Protection Status