• Lập Trình Mạng - LAB 17 - TCP Console ChatGroup

Lập Trình Mạng - LAB 17 - TCP Console ChatGroup


*** Bài 17 : Windows Form , Console C# , TCP Chat Group
Viết chương trình chat theo giao thức TCP :
- Chat được Group
- Kết nối được nhiều Client
- Nhấn Quit thì thoát khỏi chương trình

===== Đáp án mẫu như sau :


===================== Và đây là code phần main của Server :


===================== Và đây là code phần main của Client :


Lập Trình Mạng - LAB 17 - TCP Console ChatGroup

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Lập Trình Mạng. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab17.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, May 1, 2012 DMCA com Protection Status