• Lập Trình Mạng - LAB 19 - Windows Form & Console C# - Máy Tính Đơn Giản

Lập Trình Mạng - LAB 19 - Windows Form & Console C# - Máy Tính Đơn Giản


*** Bài 19 : Windows Form & Console C#
Viết chương trình Máy Tính Bỏ Túi đơn giản:
===== Đáp án mẫu như sau :


===================== Và đây là code phần main của Server :


===================== Và đây là code phần main của Client :

Lập Trình Mạng - LAB 19 - Windows Form & Console C# - Máy Tính Đơn Giản

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Lập Trình Mạng. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab19.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, May 1, 2012 DMCA com Protection Status