• Lập Trình Mạng - LAB 13 - Windows Form - Code Chat Group, Mạng LAN

Lập Trình Mạng - LAB 13 - Windows Form - Code Chat Group, Mạng LAN


*** Bài 13 : Windows Form
Viết chương trình chat trong mạng LAN, với yêu cầu :
- Có thể chat nhóm được ( từ 2 người trở lên )
- Có thể chat từng thành viên với nhau được
- Có mã hóa đoạn chat.
- Hiện khung kết nối địa chỉ IP/Hostname và port

===== Đáp án mẫu như sau :

===================== Và đây là code phần Server :


===================== Và đây là code phần UserConnection của Server :


===================== Và đây là code phần AssemblyInfo của Server :


===================== Và đây là code phần main của Server :


===================== Và đây là code phần Client :


===================== Và đây là code phần AssemblyInfo của Client :


===================== Và đây là code phần Login của Client :


===================== Và đây là code phần main của Client :
Lập Trình Mạng - LAB 13 - Windows Form - Code Chat Group, Mạng LAN

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Lập Trình Mạng. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab13.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, May 1, 2012 DMCA com Protection Status