• Lập Trình Mạng - LAB 18 - Console C# - Nhập Đảo Ngược Đếm Chuỗi

Lập Trình Mạng - LAB 18 - Console C# - Nhập Đảo Ngược Đếm Chuỗi


*** Bài 18 : Console C#
Viết chương trình đảo ngược chuỗi theo giao thức TCP :
- Nhập vào một chuỗi bất kỳ.
- Đếm số từ có trong chuỗi vừa nhập.
- Đảo ngược chuỗi vừa nhập.
- Chữ Hoa Đầu Mỗi Từ trong chuỗi vừa nhập.
===== Đáp án mẫu như sau :


===================== Và đây là code phần main của Server :


===================== Và đây là code phần main của Client :Lập Trình Mạng - LAB 18 - Console C# - Nhập Đảo Ngược Đếm Chuỗi

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Lập Trình Mạng. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab18.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, May 1, 2012 DMCA com Protection Status