• Lập Trình Mạng - LAB 16 - Console C# - GetDate, GetTime hiện tại

Lập Trình Mạng - LAB 16 - Console C# - GetDate, GetTime hiện tại


*** Bài 16 : Console C#
Viết chương trình nhập và xuất , từ Client tới Server theo yêu cầu :
- Nhấn GetDate thì xuất ngày tháng năm hiện tại
- Nhấn GetTime thì xuất thời gian hiện tại
- Nhấn Quit thì thoát khỏi chương trình
===== Đáp án mẫu như sau :===================== Và đây là code phần main của Server :


===================== Và đây là code phần main của Client :


Lập Trình Mạng - LAB 16 - Console C# - GetDate, GetTime hiện tại

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Lập Trình Mạng. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab16.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, May 1, 2012 DMCA com Protection Status