• Lập Trình Mạng - LAB 11B - UDP Console - Truyền File MP3

Lập Trình Mạng - LAB 11B - UDP Console - Truyền File MP3


*** Bài 11 B : UDP Console C++
Viết chương trình tính Thời Gian và USCLN và BSCNN.
- Bên Server hiện IP và Port của mình
- Bên Client phải nhấp vào đúng tên của Server và Port thì mới kết nối được
- Truyền file mp3 thành công

===== Đáp án mẫu như sau :===================== Và đây là code stdafx.h & stdafx.cpp phần Server :


===================== Và đây là code phần main của Server :===================== Và đây là code stdafx.h & stdafx.cpp phần Client :


===================== Và đây là code phần main của Client :

Lập Trình Mạng - LAB 11B - UDP Console - Truyền File MP3

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Lập Trình Mạng. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/tamga-ltm-lab11b.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, May 1, 2012 DMCA com Protection Status