• Hệ Phân Tán - LAB 07 - Đổi Chữ Hoa và Chữ Thường

Hệ Phân Tán - LAB 07 - Đổi Chữ Hoa và Chữ Thường

*** Bài 07  : WebService

  Hãy viết chương trình trong đó
- Đổi chữ vừa nhập từ Thường sang Hoa
- Đổi chữ vừa nhập từ Hoa sang Thường
- Đổi chữ vừa nhập thành Hoa Đầu Mỗi Từ

=====> Đáp án mẫu như sau :
======> Và đây là code Form

=====> Và đây là code Service


Chưa thể share Source Code


Hệ Phân Tán - LAB 07 - Đổi Chữ Hoa và Chữ Thường

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Hệ Phân Tán. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab07.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, May 2, 2012 DMCA com Protection Status