Hệ Phân Tán - LAB 03 - Phép Tính Cơ Bản

*** Bài 03  :

Hãy nhập vào hai số nguyên a và b. Tính
- Tổng , Hiệu , Tích , Thương của hai số vừa nhập.
- Xử lý nút Thoát trong chương trình

=====> Đáp án mẫu như sau :

======= Và đây là code Form

======= Và đây là code Service


Chưa thể share Source Code

Hệ Phân Tán - LAB 03 - Phép Tính Cơ Bản

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Hệ Phân Tán. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab03.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, May 2, 2012 DMCA com Protection Status