• Lập Trình Trực Quan [ Full Đáp Án C# Windows Forms ]

Lập Trình Trực Quan [ Full Đáp Án C# Windows Forms ]http://www.c10mt.com/2012/09/lap-trinh-truc-quan-c-windows-forms.html

Xin chào các bạn , lại một mùa học Lập Trình lại tới. Hôm nay , Tâm Gà sẽ share cho các bạn code đáp áp của môn này nhé. Chúng ta cùng nhau học để cùng nhau tiến triển nè. Và để tiện dụng sau này , nhiều bạn chơi khăm Tâm Gà , nên toàn bộ code sẽ được post lên với link ảnh. Các bạn tự code vào máy mình để test nhé.

Và lẽ dĩ nhiên , chúng ta học gì thì Tâm Gà sẽ làm như vậy , và chúng ta không có học C# Console nên cho dù các bạn có down khá nhiều tài liệu trên mạng , thì đại đa số toàn là C# Console không àh . Rất hiếm để tìm được tài liệu và đáp án của môn C# Windows Forms đâu.

Được rồi , xã giao là như thế đó , chúng ta bắt đầu vào phần chính nhé. Đây là toàn bộ 50 bài tập và đáp án đã giải từ Tâm Gà đây. Chúc các bạn học tập vui vẻ

*** Link down Visual Studio 10 : Microsoft Visual Studio 2010 Full + Hướng Dẫn
*** Playlist các code được chạy trực tiếp , trên Youtube :

*** File PDF toàn bộ dữ liệu được đóng sách đáp án, bán tại trường Cao Đẳng Nghề TPHCM.
In 100 quyển , tổng hơn 150 trang. Code full đáp án , trình bày đẹp mắt.
Nộp lưu trữ và bảo quản tại trường. Khoa Công Nghệ Thông Tin
Tác giả : Nguyễn Thanh Tâm
Link download file PDF code C# Tập 1 : Giáo Trình Lập Trình Ứng Dụng ( yêu cầu là thành viên )


Tài Liệu Lập Trình Trực Quan C# Windows Form Full www.c10mt.com

============================================
Link tham khảo thêm về Lập Trình của Tâm Gà

*** Lập Trình Trực Quan  [ C # Windows Form ] :
*** Lập Trình Mạng  [ C # , Socket , TCP-UDP , Console] :
*** Hệ Phân Tán  [ C # Webservice Application ] :
*** Lập Trình Căn Bản 3 [ C++ ] :
*** Tin Học Đại Cương [ Pascal ] :
*** Kiến Trúc Máy Tính [ Assembly ] :
*** Lập Trình JAVA :
*** HTML và SCRIPT :============================================


*** Bài 1:
Tạo khung đăng nhập hệ thống với các yêu cầu sau :
- Khi nhập vào Tên đăng nhập : "tamga" và Mật khẩu : "123" thì khi click vào nút Đăng Nhập sẽ hiện " Bạn đã đăng nhập thành công ". Còn ngược lại thì thông báo " Bạn hãy nhập lại "
- Khi click vào nút Thoát , sẽ báo thông báo " Bạn có muốn thoát hay không ? Nhấn Yes là thoát và No là trở lại như cũ.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 01

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 2 :
Tạo khung thông tin. Trong đó , nhập Họ và Tên , Ngày Tháng Năm Sinh , Sở Thích.
Nhấn nút Xem để hiện thông tin vừa nhập xuống khung kết quả
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 02

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 3 :
Tạo khung Liên Kết Website. Mà trong đó , khi bạn chọn website và nhấn OK thì hiện bên khung kết quả.
Nhấn nút Reset thì xóa khung kết quả.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 03

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 4 :
Tạo khung Liên Kết Website Phần 2. Mà trong đó , khi bạn click vào khung chọn site ,
 thì các phần tử bên đó tự động hiện trong khung kết quả.
Nhấn nút Reset tự động xóa khung kết quả.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 03 - Lap Trinh Truc Quan

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 5 :
Giải Phương Trình Bậc 1 và Giải Phương Trình Bậc 2. Mà trong đó :
- Khi chọn radio Giải PTBac1 thì khung nhập c bị mờ đi
- Khi chọn radio Giải PTBac2 thì hiện đầy đủ khung nhập
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan bài 05

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 6 :
Giải Phương Trình Bậc 1 và Giải Phương Trình Bậc 2. Mà trong đó :
- Kết hợp 2 Class tên là PTBac1 và PTBac2 trong cùng 1 form
- Khi chọn radio Giải PTBac1 thì khung nhập c bị mờ đi
- Khi chọn radio Giải PTBac2 thì hiện đầy đủ khung nhập
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 06

-- Xem và Download code tại đây*** Bài 7 :
Tính Ước Số Chung Lớn Nhất và Bội Số Chung Nhỏ Nhất
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 07

-- Xem và Download code tại đây*** Bài 8 :
Hãy nhập vào hai số nguyên a và b. Tính
- Tổng , Hiệu , Tích , Thương của hai số vừa nhập.
- Xử lý nút Thoát trong chương trình
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 08

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 9 :
Hãy nhập vào một dãy số nguyên bất kỳ. Với yêu cầu
- Xuất các số vừa nhập ra màn hình
- Tính tổng các số vừa nhập
- Tính tổng số chẵn và tổng số lẻ
- Không được dùng mảng.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan - Lap Trinh Truc Quan Bài 09*** Bài 10 :
Hãy nhập vào một dãy số nguyên bất kỳ. Với yêu cầu
- Xuất các số vừa nhập ra màn hình
- Tính tổng các số vừa nhập
- Tính tổng số chẵn và tổng số lẻ
- Dùng Class để tạo ra hàm nhập dãy số
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 10

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 11 :
Hãy nhập vào n bất kỳ. Với yêu cầu sau :
- Kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không ?
- Tìm các số nguyên tố nhỏ hơn n
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 11

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 12 :
Hãy nhập vào hai phân số bất kỳ. Với yêu cầu sau :
- Tính Tổng , Hiệu , Tích , Thương của hai phân số đó
- Khi click vào các button Phép Toán nào thì hiện lên label bên khung kết quả
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 12

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 13 :
Hãy viết Chương Trình dành cho
Máy Tính Bỏ Túi đơn giản với các phép toán Cộng, Trừ, Nhân, Chia, Xóa
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 13

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 14 :
Hãy viết Chương Trình tính Chu Vi và Diện Tích
- Hình vuông , hình tròn , hình chữ nhật , hình tam giác
- Khi click vào radio button nào thì khung tính của cái đó mới hiện ra.
- Kiểm tra xem các cạnh của tam giác nhập vào tạo thành tam giác gì ?
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 14

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 15 :
Hãy viết Chương Trình nhập chuỗi bất kỳ
- Nhấn chọn radio chữ Hoa hay Chữ Thường thì đoạn chữ sẽ đổi theo
- Cắt bỏ khoảng trắng dư giữa đoạn chuỗi.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 15

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 16 :
Hãy viết Chương Trình nhập và xuất mảng một chiều. Với yêu cầu :
- Sắp xếp mảng Tăng và Giảm
- Tìm kiếm giá trị và vị trí phần tử bất kỳ trong mảng
- Xóa giá trị và vị trí phần tử bất kỳ trong mảng
- Thêm giá trị với vị trí được chỉ định trong mảng
- Tính tổng mảng , tổng chẵn và tổng lẻ của mảng.
- Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất có trong mảng
- Thay thế giá trị và vị trí với số thay thế bất kỳ trong mảng.
- Bắt lỗi một vài trường hợp ( theo ý thích, không bắt buộc )
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 16

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 17 :
Viết chương trình nhập Họ và Tên. Với yêu cầu :
- Khi click button Tìm Kiếm thì mở form thứ 2
- Trong form thứ hai có tìm kiếm ký tự và vị trí của nó.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 17

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 18 :
Viết chương trình , với yêu cầu sau :
- Sử dụng MenuStrip, WebBrowser , Shockware Flash Object
- Khi nhấp vào menu File , chọn Close thì thoát chương trình.
- Khi nhấp Site , chọn site nào thì hiện site đó trong chương trình.
- Khi nhấp vào Video thì có hai lựa chọn , một là thường , hai là chuẩn HD
- Khi nhấp vào Game Online thì có thể chơi bất kỳ game online nào
( ví dụ cơ bản là Game Chân Long Giáng Thế )
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 18


Lập Trình Trực Quan LAB 18

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 19 :
Viết chương trình , với yêu cầu sau :
- Tìm số lớn nhất trong 3 số bất kỳ nhập từ bàn phím.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 19

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 20 :
Viết chương trình , với yêu cầu sau :
- Nhập vào một tháng của một năm bất kỳ.
- Hãy cho biết trong tháng đó có bao nhiêu ngày.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 20

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 21 :
Viết chương trình , với yêu cầu sau :
- Nhập vào họ và tên sinh viên
- Nhập vào điểm trung bình các môn sau :
ISA , Quản Trị Mạng 2, SQL , C# , An Toàn Mạng,
- Tính trung bình cộng , và xuất ra xếp loại : Xuất Sắc , Giỏi , Khá , Trung Bình và Yếu
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 21

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 22 :
Viết chương trình Tính Tăng - Chẵn Lẻ - Xóa, với ListBox yêu cầu sau :
- Nhập vào số nguyên n ( giống nhập mảng , nhưng không phải mảng )
- Tăng mỗi phần tử lên 2 nếu click
- Chọn số chẵn đầu nếu click
- Chọn số lẻ đầu nếu click
- Xóa phần tử đang chọn nếu click
- Xóa phần tử đầu tiên nếu click
- Xóa phần tử cuối cùng nếu click
- Nhấn nút Reset hoàn trả về ban đầu, lúc chưa nhập gì.
- Nhấn nút Thoát sẽ hỏi bạn có muốn thoát hay không ?
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 22

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 23 :
Viết chương trình Chọn Môn Thể Thao , với yêu cầu sau :
- Chọn họ tên với ComboBox
- Thời gian và ngày tháng năm lấy hiện tại
- Có 4 nút Button :
>>     chọn hết tất cả
>       chọn từng thành phần qua
<       bỏ chọn từng thành phần
<<     bỏ chọn tất cả
- Khi click vào button nào ở trên thì listbox1 sẽ hiển thị ở bên listbox2
- Nhấn nút Nhập để xuất kết quả vào khung TextBox .
- Nhấn nút Reset hoàn trả về ban đầu, lúc chưa nhập gì.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 23

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 24 :
Viết chương trình Dịch Vụ Khám Bệnh , với yêu cầu sau :
- Nhập họ tên, ngày tháng năm sinh với TextBox
- Khi click chọn dịch vụ ở trên thì listbox1 sẽ hiển thị ở bên listbox2
- Nhấn nút Chọn để xuất kết quả vào khung TextBox .
- Nhấn nút Reset hoàn trả về ban đầu, lúc chưa nhập gì.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 24

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 25 :
Viết chương trình Đọc số thành Chữ, với yêu cầu sau :
- Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ từ 1 đến 999
- Đọc số vừa nhập vào thành chữ số
Ví dụ : Nhập 11 sẽ được đọc thành Mười Một
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 25

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 26 :
Viết chương trình Đọc số thành Chữ, với yêu cầu sau :
- Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ từ 1 đến 9
- Đọc số vừa nhập vào thành chữ số
Ví dụ : Nhập 1 sẽ được đọc thành Một
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 26

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 27 :
Viết chương trình Đổi Số Nhị Phân, với yêu cầu sau :
- Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ.
- Đổi số mới nhập vào , thành số nhị phân
Ví dụ : Nhập 9 sẽ được đổi thành 1001
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 27

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 28 :
Viết chương trình Tính Số Chia Hết, với yêu cầu sau :
- Nhập vào một số nguyên N bất kỳ.
- Tính các số bé hơn hoặc bằng N chia hết cho A và B
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 28

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 29 :
Viết chương trình Đổi Màu Nền Chữ, với yêu cầu sau :
- Nhập vào một chuỗi bất kỳ.
- Chọn Màu gồm có : Tự động chọn màu , Đỏ , Xanh Lá , Xanh Dương
- Chọn Kiểu gồm có : Đậm , Nghiêng , Gạch dưới , Đậm Nghiêng
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 29

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 30 :
Viết chương trình Tìm Ước Số và Số Nguyên Tố, với yêu cầu sau :
- Nhập số n bất kỳ từ textbox
- Tìm ước số của số n bất kỳ trong ComboBox
- Tìm số lượng của ước số chẵn , lẻ và số nguyên tố trong listbox
- Báo MessageBox những số nào là số nguyên tố
- Tính tổng các số chẵn , lẻ , tổng số nhập , số nguyên tố trong listbox
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 30

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 31 :
Viết chương trình tính Điểm Trung Bình Cộng, với yêu cầu sau :
- Nhập một dãy số tương đương với điểm của sinh viên vào textbox1
- Tính ra điểm trung bình cộng , và xuất ra textbox2
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 31

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 32 :
Viết chương trình tính Điểm Trung Bình Cộng, với yêu cầu sau :
- Nhập một dãy số tương đương với điểm của sinh viên vào listbox
- Tính ra điểm trung bình cộng , và xuất ra textbox2
- Sửa điểm tại vị trí đang chọn
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 32

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 33 :
Viết chương trình Thao Tác Trên Chuỗi với yêu cầu (có dùng Class) :
- Nhập chuỗi bất kỳ và xuất ra chuỗi vừa nhập có xử lý khoảng trắng
- In Lời Giới Thiệu là : " Chương trình xử lý Chuỗi "
- Lấy Họ Lót riêng và Tên riêng và xuất ra khung kết quả
- Đếm số từ xuất hiện của chuỗi vừa nhập
- In Hoa Đầu Từ mỗi từ
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 33
 -- Xem và Download code tại đây*** Bài 34 :
Viết chương trình Xử Lý Hai Chuỗi với yêu cầu :
- Nhấp vào button So Sánh 2 Chuỗi ( S1 ) :
thì so sánh hai chuỗi S1 và S2 , có phân biệt chữ Hoa và chữ Thường, xuất ra khung KQ
- Nhấp vào button So Sánh 2 Chuỗi ( S2 ) :
thì so sánh hai chuỗi S1 và S2 , không phân biệt chữ Hoa và chữ Thường, xuất ra khung KQ
- Nhấp vào button Nối Hai Chuỗi :
thì nối hai chuỗi S1 và S2 , xuất ra khung KQ
- Nhấp vào button Chèn S2 vào S1 :
thì chèn chuỗi S2 vào sau từ đầu tiên của chuỗi S1 và
chèn chuỗi S2 vào trước từ sau cùng của chuỗi S1 , xuất ra khung KQ
- Nhấp vào button Vị Trí xuất hiện S2 trong S1 :
thì cho biết vị trí xuất hiện của chuỗi S2 trong chuỗi S1. Nếu có S2 trong S1 thì
thay thế S2 (trong S1) bằng chuỗi " Chỗ Này " , xuất ra khung KQ
- Nhấp vào button Vị Trí xuất hiện www.c10mt.tk :
thì cho biết vị trí xuất hiện của chuỗi www.c10mt.tk trong labelTieuDe. Nếu có thì
xóa chuỗi đó ra khỏi labelTieuDe, xuất ra khung KQ
- Nhấp vào button Xóa thì xóa trống, đồng thời đưa con trỏ về Chuỗi S1
- Nhấp vào button Thoát thì dừng chương trình.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 34

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 35 :
Viết chương trình Nhập Thông Tin Khách Hàng Du Lịch
- Khi chọn Địa Điểm Đi và Địa Điểm Đến thì sẽ hiện lên khung RichTexbox
- Khi chọn Ngày Đi và Ngày Về sẽ tính Tổng Số Ngày Đã Đi
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 35

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 36 :
Viết chương trình Tính Tiền Điện trong đó :
- Số kw trong định mức là 50 thì giá sẽ là 500đ / 1kw
- Nếu số kw tiêu thụ vượt mức 50 thì giá sẽ là 1000đ / 1kw
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 36

-- Xem và Download code tại đây


*** Bài 37 :
Viết chương trình Tính Tiền Nước trong đó :
- Nếu số nhân khẩu nhỏ hơn 4 thì mặc định số trong định mức là 12
- Trong định mức thì tính giá là 4000đ / 1 mét khối
- Vượt định mức thì tính giá là 8000đ / 1 mét khối
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 37


-- Xem và Download code tại đây*** Clip Hướng dẫn Kết Nối Dữ Liệu :
Viết chương trình kết nối dữ liệu từ file SQL Quản Lý Sinh Viên vào trong Visual Studio với C#
------------ Đáp án mẫu như sau :
Ket noi Database voi SQK trong C-Sharp

*** Link download mediafire chuẩn HD : http://www.mediafire.com/?zl76ztk3wxfnwwv
*** Link video xem online : http://youtu.be/JBYUHdcM690?hd=1*** Bài 38 :
Viết chương trình Quản Lý Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ bảng DataDridView lên các Textbox
- Sử dụng được các nút Thêm, Xóa, Sửa, Lưu, Hủy, Thoát
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 38

 -- Xem và Download code tại đây


*** Bài 39 :
Viết chương trình Thống Kê Sinh Viên theo Môn Học bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 39

Xem và Download code tại đây


*** Bài 40 :
Viết chương trình Thống Kê Sinh Viên theo Khoa bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 40

Xem và Download code tại đây*** Bài 41 :
Viết chương trình Tìm Kiếm Thông Tin Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 41

Xem và Download code tại đây
*** Bài 42 :
Viết chương trình Tìm Kiếm Kết Quả Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Tính Điểm Trung Bình của sinh viên đó theo môn học
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 42

Xem và Download code tại đây


*** Bài 43 :
Viết chương trình Quản Lý Khoa bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Tính Tổng các Khoa.
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
- Sử dụng nút Thêm , Lưu , Xóa , Sửa , Hủy , Thoát
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 43

Xem và Download code tại đây


*** Bài 44 :
Viết chương trình Quản Lý Điểm của Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Có sử dụng Class để kết nối dữ liệu
- Sử dụng nút Thêm , Lưu , Xóa , Sửa , Hủy , Thoát
- Tính tổng số lần thi của sinh viên
Chú ý :
- Có sử dụng việc bắt lỗi.
---- Khi nhập Mã SV vào dữ liệu quá 2 lần sẽ không được lưu.
---- Khi nhập trong số lần thi của lần 1 và lần 2 là số khác sẽ báo lỗi không cho lưu.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 44

Xem và Download code tại đây


*** Bài 45 :
Viết chương trình Quản Lý Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Có sử dụng Class để Kết Nối Dữ Liệu
- Sử dụng được các Form
---- Quản Lý Sinh Viên
---- Quản Lý Khoa
---- Quản Lý Điểm
---- Thống Kê Theo Khoa
---- Thống Kê Theo Môn Học
---- Tìm Kiếm Kết Quả Sinh Viên
---- Tìm Kiếm Thông Tin Sinh Viên
Chú ý :
- Có sử dụng việc bắt lỗi.
=== Phần này Tâm Gà đã giải và chia ra thành từng phần nhỏ.
Các bạn dựa theo từng phần nhỏ để ráp lại thành một bài tập hoàn chỉnh nhé.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 45

Xem và Download code tại đây


*** Bài 46 : Quản Lý Thông Tin Sinh Viên - Cách 2
Viết chương trình Quản Lý Sinh Viên bằng C# với database SQL trong đó :
- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ bảng DataDridView lên các Textbox
- Sử dụng được các nút Thêm, Xóa, Sửa, Lưu, Hủy, Thoát
Chú ý :
- Có sử dụng việc bắt lỗi.
- Không dùng Class để Kết Nối Dữ Liệu mà chạy trực tiếp câu lệnh SQL trên Form
- Dữ liệu SQL Server Quản Lý Sinh Viên sử dụng của cô Thà thay cho dữ liệu của cô Oanh
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 46
 Xem và Download code tại đây


*** Bài 47 : 
Viết chương trình Nghe Nhạc Đơn Giản trong đó :
- Tạo button Open File để mở ra hộp thoại cho người dùng chọn đến file
nhạc cần mở. Sau khi chọn file nhạc thì sẽ tự động phát nhạc ngay.
- Tạo menustrip gồm có các nút Play, Pause , Stop , Thoát.
- Khi nhấn nút Thoát sẽ hỏi bạn có muốn Thoát hay không ? Chọn Yes để thoát
hay chọn No để chạy tiếp chương trình
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 47

Xem và Download code tại đây


*** Bài 48 : 
Viết chương trình Tính Hóa Đơn cho Phòng Khám Răng trong đó :
- Khi chọn dịch vụ và điền thông tin khách hàng xong, nhấp chuột và nút tính tiền
sẽ xuất thông báo tổng tiền mà khách phải trả.
- Click nút Thoát sẽ hiện thông báo , bạn có muốn thoát hay không ?
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 48

Xem và Download code tại đây


*** Bài 49 : 
Hãy viết Chương Trình nhập và xuất mảng một chiều. Với yêu cầu :
- Nhập từng phần tử mảng bất kỳ.
- Sắp xếp mảng Tăng và Giảm
- In và xóa Mảng
- Bắt lỗi một vài trường hợp ( theo ý thích, không bắt buộc )
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 49

Xem và Download code tại đây


*** Bài 50 : 
Hãy viết Chương Trình nhập và xuất mảng một chiều. Với yêu cầu :
- Xuất mảng bất kỳ, giới hạn bởi số phần tử mảng.
- Tính Tổng mảng , tổng chẳn , tổng lẻ
- Tìm kiếm giá trị , tìm max , tìm min
- Thay thế phần tử bằng giá trị theo ý thích
- Đếm số chẵn , đếm số lẻ
- Xóa giá trị
- Tìm số nguyên tố , đếm có bao nhiêu số nguyên tố
- Đảo mảng
- Bắt lỗi một vài trường hợp ( theo ý thích, không bắt buộc )
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 50

Xem và Download code tại đây


*** Bài 51 : 
Hãy viết Chương Trình Tính N dùng với Vòng Lặp For . Với yêu cầu :
- Tính 1+2+...+(n-1)+n
- Tính 1*2+2*3+...+n*(n+1)
- Tính 1*2+2*3+...+n*(n+1)/ 1+2+...+(n-1)+n
- Tính 1*2+2*3+...+n*(n+1)^2/ 1+2+...+(n-1)+n
- Tổng chẵn từ 1 -> N
- Kiểm tra Số nguyên tố
- Các số nguyên tố từ 2 -> N
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 51

Xem và Download code tại đây


*** Bài 52 : 
Hãy viết chương trình ChàoTheo Giờ . Với yêu cầu :
- Nhập vào tên . Xuất kết quả ra form khác
- Xuất ra đồng hồ điện tử trên form 1
- Xuất ra định dạng ngày giờ của hệ thống
- Xuất ra định dạng ngày tháng năm của hệ thống
- Xuất ra Chào buổi sáng, hay chiều ,tối ứng với thời gian của hệ thống
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 52

Xem và Download code tại đây


*** Bài 53 : 
Hãy viết chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật . Với yêu cầu :
- Nhập vào tên bất kỳ và ngày tháng năm sinh.
- Xuất ra tên vừa nhập và tính số tuổi hiện tại.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 53

Xem và Download code tại đây


*** Bài 54 : 
Hãy viết chương trình dùng Progress Bar và Timer . Với yêu cầu :
- Nhập vào số thời gian bất kỳ.
- Dựa theo số n vừa nhập , Progress Bar sẽ chạy tăng và giảm
- Kèm theo đó , dùng Label để đếm tăng và giảm số n.
- Có button Bắt đầu , Ngừng và Thoát
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 54

Xem và Download code tại đây*** Bài 55 : 
Hãy viết chương trình tìm Ước Số Chung Lớn Nhất và Bội Số Chung Nhỏ Nhất.
 Với yêu cầu :
- Dùng thuật toán Euclid.
- Có button Tiếp Tục , Thoát và Thực Hiện
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 55

Xem và Download code tại đây


*** Bài 56 : 
Hãy viết chương trình Đăng Nhập Sai 3 Lần . Với yêu cầu :
- Gồm có 3 Form : Form chính , Form Thành Công , Form Thất Bại
- Nếu đăng nhập đúng với user và pass thì chuyển sang Form Thành Công
- Ngược lại thì báo khóa tài khoản và chờ sau khoảng thời gian 100 giây
- Lưu tài khoản và mật khẩu xuống máy tính dưới dạng text
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 56
Xem và Download code tại đây*** Bài 57 : 
Viết chương trình Đọc trên Sáu số thành Chữ, với yêu cầu sau :
- Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ từ 1 đến n
- Đọc số vừa nhập vào thành chữ số
Ví dụ :
Nhập 1 sẽ được đọc thành Một
Nhập 10 sẽ được đọc thành Mười Một
Nhập 100 sẽ được đọc thành Một Trăm
Nhập 1000 sẽ được đọc thành Một Ngàn
Nhập 10000 sẽ được đọc thành Mười Ngàn
Nhập 100000 sẽ được đọc thành Một Trăm Ngàn
Nhập 1000000 sẽ được đọc thành Một Triệu
Nhập 10000000 sẽ được đọc thành Mười Triệu
Nhập n lần ....
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 57

Xem và Download code tại đây


*** Bài 58 : 
Hãy viết Chương Trình Kiểm Tra Tam Giác như sau :
- Nhập vào 3 cạnh bất kỳ của tam giác.
- Nhấn nút Tính chất của tam giác để kiểm tra tam giác là gì ?
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 58

Xem và Download code tại đây


*** Bài 59 : 
Hãy viết chương trình Giải Phương Trình Trùng Phương. Mà trong đó :
- Nhập vào ba số nguyên dương bất kỳ.
- Nhấn nút Giải sẽ xuất ra nghiệm của phương trình.
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 59

Xem và Download code tại đây


*** Bài 60 : 
Hãy viết Chương Trình Tính Năm Âm Lịch như sau :
- Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ ( 4 số ).
- Nhấn nút Xác Định để xuất kết quả năm Âm Lịch
------------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 60
Xem và Download code tại đây

*** Bài 61 :
Hãy viết Chương Trình sử dụng Webcam trên C# :
- Mở, tắt, tiếp tục
- Chụp ảnh màn hình webcam, lưu định dạng ảnh webcam là jpeg
- Xem thông tin và cấu hình cho webcame hiện tại.
------ Đáp án mẫu như sau :
Lập Trình Trực Quan Bài 61
Xem và Download code tại đây


http://www.c10mt.com/2012/12/huong-dan-lay-password-tren-site-c10mt.htmlPassword :  http://www.c10mt.com/2012/12/huong-dan-lay-password-tren-site-c10mt.html


===============================

www.c10mt.com


Lập Trình Trực Quan [ Full Đáp Án C# Windows Forms ]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CaoDangNgheTPHCMHocKy5Lập Trình Trực QuanLập Trình Ứng DụngLapTrinhTrucQuanLapTrinhUngDungSource C#Windows Form. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/09/lap-trinh-truc-quan-c-windows-forms.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, September 10, 2012 DMCA com Protection Status