• Hệ Phân Tán - LAB 05 - Tìm Max và Min của 4 Số Nguyên Dương

Hệ Phân Tán - LAB 05 - Tìm Max và Min của 4 Số Nguyên Dương

*** Bài 05  : Webservice

  Hãy viết chương trình
 - Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 4 số nguyên

=====> Đáp án mẫu như sau :

=========> Và đây là code phần Form

=========> Và đây là code phần Service


Chưa thể share Source Code


Hệ Phân Tán - LAB 05 - Tìm Max và Min của 4 Số Nguyên Dương

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Hệ Phân Tán. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab05.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, May 2, 2012 DMCA com Protection Status