Danh Sách 6 Học Kỳ Quản Trị Mạng


Tâm Gà xin hân hạnh được chào các bạn
Đây là danh sách 6 Học Kỳ
Ngành : Quản Trị Mạng
Trường : Cao Đẳng Nghề TPHCM
Chú ý : nhấp vào tên môn , mà bạn cần muốn xem chi tiết

MH, MĐ
Tên môn học , mô đun Thời gian đào tạo
Học Kỳ Tổng Số
MH 01 Pháp Luật 1 30
MH 02 Giáo Dục Thể Chất 1 60
MH 03 Giáo Dục Quốc Phòng 1 90
MH 04 Anh Văn Căn Bản 1 120
MH 05 Tin Học Đại Cương 1 75
MĐ 06 Tin Học Văn Phòng 1 120
MĐ 07 Internet 1 45
MH 08 Toán Ứng Dụng 1 60
MH 09 An Toàn Vệ Sinh Công Nghiệp 2 30
MH 10 Kiến Trúc Máy Tính 2 90
MH 11 Anh Văn Chuyên Ngành 2 60
MH 12 Lập Trình Căn Bản 3 2 90
MH 13 Cơ Sở Dữ Liệu 2 60
MĐ 14 Lắp Ráp Cài Đặt Máy Tính 2 90
MH 15 Mạng Máy Tính 2 90
MĐ 16 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu 2 90
MH 17 Nguyên Lý Hệ Điều Hành 3 90
MH 18 Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật 3 75
MĐ 19 HTML và SCRIPT 3 105
MĐ 20 Quản Trị Mạng 1 3 120
MĐ 21 Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin 3 75
MĐ 22 Công Nghệ Mạng Không Dây 3 75
MĐ 23 Lập Trình JAVA 4 90

MH, MĐ
Tên môn học , mô đun Thời gian đào tạo
Học Kỳ Tổng Số
MĐ 24 Thiết Kế Web 4 75
MĐ 25 Kỹ Thuật Truyền Số Liệu 4 45
MĐ 26 Hệ Điều Hành Linux 4 60
MĐ 27 Công Nghệ Đa Phương Tiện 4 45
MĐ 28 Thiết Kế, Xây Dựng mạng Lan 4 90
MĐ 29 Thiết Kế, Xây Dựng và Quản Trị Hệ Thống Webserver và Mailserver 4 150
MĐ 30 Thực Tập Thực Tế 5 250
MĐ 31 Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Khách / Chủ 5 90
MĐ 32 Quản Trị Mạng 2 5 60
MĐ 33 ISA 5 60
MĐ 34 Lập Trình Trực Quan 5 120
MĐ 35 An Toàn Mạng 5 60
MĐ 36 Kiến Thức Hội Nhập WTO 5 15
MĐ 37 Kỹ Năng Mềm 5 15
MĐ 38 Chính Trị 6 90
MĐ 39 Quản Lý Dự Án CNTT 6 60
MĐ 40 Bảo Trì Hệ Thống Mạng 6 60
MĐ 41 Thực Tập Tốt Nghiệp 6 350
MĐ 42 Hệ Phân Tán 6 90
MĐ 43 Lập Trình Mạng 6 90
Tổng Cộng
www.tamga.tk
www.c10maytinh.tk
3705

Tâm Gà xin gữi tặng các bạn các phần sau đây :  
Bộ 50 Đề thi Tốt Nghiệp hệ Cao Đẳng Nghề [ Lý Thuyết + Thực Hành ] : 

***  link này : http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe.htmlDanh Sách 6 Học Kỳ Quản Trị Mạng

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục HocKyQTMTaiLieu. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/08/tailieu.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Saturday, May 19, 2012 DMCA com Protection Status