Hội Nhập WTOChưa có thông tin và tài liệu gì từ thầy gữi
Đề tài :

Câu 1 : Tóm tắt thành tựu đạt được sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO
Câu 2 : Mỗi cá nhân nhận thức và làm gì , để góp phần giảm những hạn chế đó.


Nộp giấy viết tay , hoặc in ra cũng được. Nộp vào thứ 3 ngày 08/01/2013 luôn nhé.
Tập trung nộp về cho Tâm Gà nhé anh em

Đã có bảng điểm , anh em vào phần Tra Cứu Điểm mà xem nhé

Hội Nhập WTO

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CaoDangNgheTPHCMHocKy5Hội Nhập WTO. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/10/hoi-nhap-wto.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, October 10, 2012 DMCA com Protection Status