Kỹ Năng Mềm

Showing posts with label Kỹ Năng Mềm. Show all posts
Showing posts with label Kỹ Năng Mềm. Show all posts

Kỹ Năng Mềm dành cho Giáo Viên giảng dạy

Kỹ Năng Mềm dành cho Giáo Viên giảng dạy Đây là những kỹ năng mềm cơ bản và có chút nâng cấp tí ít dành cho các giáo viên trong quá trình giảng dạy, cũng như trong quá trình g...

10 Website Miễn Phí Tạo Sơ Yếu Lý Lịch

10 Website Miễn Phí Tạo Sơ Yếu Lý Lịch Để tạo ra một bộ Sơ Yếu Lý Lịch hay thì các bạn ngoài việc tham khảo trên các trang web khác , các bạn còn phải sử dụng vài tuyệt chiêu ...

Phỏng Vấn Không Hề Đáng Sợ [ Fearless Interviewing - Full Tiếng Việt ]

Phỏng Vấn Không Hề Đáng Sợ [ Fearless Interviewing - Full Tiếng Việt ] Chắc chắn trong suốt cuộc đời đi làm của mình, bạn đã phải tham gia các buổi phỏng vấn tuyển dụng, thậm chí là nhiều lần. Cảm giác của ...