Cấu trúc bài thi Đọc trong đề thi TOEIC

( Tâm Gà www.c10mt.com ) Cấu trúc đề thi Đọc trong bài thi TOEIC. Phần thi Đọc trong bài thi TOEIC bao gồm ba phần nhỏ. Mỗi phần nhỏ có những tài liệu khác nhau. Bạn sẽ luôn phải sẵn sàng. Bạn sẽ có tổng số thời gian làm bài thi TOEIC là 75 phút để hoàn thành 100 câu hỏi.

cau-truc-de-thi-doc-bai-thi-toeic-testexpert-www.c10mt.com


*** Bài viết liên quan khác : Kinh nghiệm học IELTS dành cho người mới bắt đầu | Trải nghiệm các kinh nghiệm luyện thi IELTS thành công | Bẫy phần thi TOEIC dành cho người chuẩn bị thi TOEIC

Các câu hỏi trong 2 phần Đọc đầu tiên tập trung chủ yếu ở từ vựng và kĩ năng ngữ pháp, hơn toàn bộ phần thi Nghe. Trong phần Đọc thứ ba, các câu hỏi tập trung vào đọc hiểu. Nó có thể là các chi tiết phải nhớ, hoặc đưa ra suy luận, hoặc tìm ý chính.

Một số lựa chọn trong cách làm bài thi TOEIC của bạn có thể sẽ có đáp án đánh lạc hướng bạn. Tất cả các câu hỏi sẽ có chủ đề, hoặc tình huống mà bạn có thể gặp thường xuyên, trong môi trường thương mại. Bạn sẽ đọc các tài liệu như email, tài liệu quảng cáo, quy định, thay đổi chính sách, thông báo, các bài thuyết trình, thư từ, hồ sơ, đề xuất và báo cáo, …

Tất cả các câu hỏi đều dưới dạng trắc nghiệm với duy nhất một đáp án đúng. Mỗi câu hỏi là một điểm, nhưng phạm vi của thang điểm phải là 5 đến 495. Không, chúng tôi không chắc cách tính của trung tâm ETS tính thang điểm này dựa trên số điểm ban đầu.

Không có thời gian giải lao trong suốt quá trình làm bài thi TOEIC và một khi bạn đã bắt đầu một phần thi, sẽ không có việc ngưng lại giữa chừng. Bạn phải trả lời từng câu hỏi lần lượt theo thứ tự. Nếu bạn không biết hoặc không chắc về đáp án, hãy cố gắng dùng phương pháp loại trừ các lựa chọn sai rõ ràng, và chọn một đáp án thích hợp nhất. Nếu bạn vẫn không tìm ra được câu trả lời, hãy bỏ qua và đến với câu hỏi khác và quay lại sau nếu bạn còn thời gian. Với 100 câu hỏi và chỉ với 75 phút, có nghĩa là bạn phải dành ít hơn 1 phút đối với mỗi câu hỏi.

Phần thi Đọc của TOEIC chia ra làm ba phần nhỏ theo thứ tự sau:


o Hoàn thành câu: 40 câu

o Hoàn thành đoạn văn: 12 câu (có thể 3 đến 4 đoạn văn)

o Đọc hiểu: 48 câu (đoạn văn đơn: 28 câu, đoạn văn đôi: 20 câu)

Phần thi Đọc TOEIC: hoàn thành câu


Có tổng cộng 40 câu hỏi trong phần thi Đọc này. Mỗi câu hỏi chứa một câu có khoảng trống. Bạn cần phải quyết định từ hay cụm từ nào, điền vào khoảng trống đó thích hợp nhất. Chọn một câu trả lời đúng đòi hỏi bạn phải sử dụng kiến thức, về ngữ pháp và từ vựng. Luôn có 4 lựa chọn đáp án và chỉ có một đáp án đúng (tính được 1 điểm).

Có những điểm ngữ pháp đặc biệt được sử dụng trong bài thi TOEIC nhiều hơn những bài thi khác. Có 12 điểm ngữ pháp như trên: thì của động từ, sự hòa hợp chủ-động từ, họ từ, danh từ đếm được và không đếm được. So sánh hơn và so sánh bằng, trạng từ chỉ sự thường xuyên, loại từ, giới từ, từ dư thừa, đại từ, liên từ, câu điều kiện.

Bạn có thể ôn lại những điểm ngữ pháp này, bằng cách sử dụng hướng dẫn ngữ pháp của chúng tôi. Bạn có thể cố gắng để ghi nhớ càng nhiều điểm ngữ pháp, và ví dụ của mỗi điểm ngữ pháp ấy, nhưng đó không phải là một cách học tiếng anh toeic hiệu quả. Bạn cần phải thực sự hiểu từng điểm ngữ pháp một mới có thể áp dụng chúng vào bất kì câu nào. Luyện tập, trải nghiệm và thực sự sử dụng tiếng Anh là cách học tốt nhất, và không thể đạt được trong một khoảng thời gian ngắn.

Ví dụ:

Câu hỏi như sau: As the result of poor public relations, citizen support for the new arena was far ________ what had been expected.

A.   beyond

B.   less

C.   inferior

D.   below

Giải thích: (D) là trạng từ đúng nhất có thể điền vào chỗ trống, có nghĩa là lower -  thấp hơn. (A) nghĩa là further – xa hơn, không hợp lý vì cụm từ poor public relations ám chỉ một kết quả tiêu cực. (B) là một từ hạn định phải theo sau bởi một danh từ không đếm được. (C) là một tính từ nữa là lower in quality – giảm chất lương và không theo sau bởi to trong câu so sánh.

Phần thi Đọc TOEIC: hoàn thành Đoạn văn


Phần thi Đọc này tương tự như phần Đọc đầu tiên, ở chỗ là nó kiểm tra kĩ năng ngữ pháp và từ vựng của bạn. Các điểm ngữ pháp tương tự cũng được kiểm tra ở phần này. Điểm khác biệt ở đây là đề bài có một đoạn văn, chứ không phải một câu đơn. Các nguồn tài liệu có thể ra trong đoạn văn bao gồm: ghi chú, e-mail, quảng cáo, thông báo, thư từ, hoặc bài phê bình.

Trong một đoạn văn sẽ có 3-4 chỗ trống. Lại một lần nữa, bạn cần phải quyết định câu trả lời nào phù hợp nhất để điền vào câu. Tuy nhiên, bạn cũng phải cân nhắc toàn bộ cả đoạn văn, để xem các thông tin liên quan và liên kết với nhau như thế nào. Ví dụ, câu trả lời đúng cho MỘT câu có thể phụ thuộc vào thì của động từ của câu hỏi trước đó.

Bạn có thể thấy 3 đoạn văn với 4 câu hỏi mỗi đoạn, hoặc 4 đoạn văn với 3 câu hỏi mỗi đoạn. Lúc nào cũng có 4 lựa chọn đáp án và chỉ duy nhất một đáp án đúng (được một điểm).

Ví dụ: Bạn sẽ đọc đoạn văn sau trước tiên:

Our new Health & Wellness department offers you ________ from personal care products to nutritional supplements. Meet with one of our nutritionists to discuss a dietary plan that is right for your body and your budget! Our experienced pharmacists are on hand to advise you on any concern you may have regarding your prescription, including ________ side effects. Our online customer health care database enables us to monitor your prescription history, ________ for greater control over possible drug interactions. Come and meet our team of professionals this coming Saturday and see why we are convinced you'll find everything you need right here.

Câu hỏi như sau: Our experienced pharmacists are on hand to advise you on any concern you may have regarding your prescription, including ________ side effects.

A.   possible

B.   inverse

C.   variety

D.   false

Giải thích: Đáp án (A) là đáp án đúng vì nó là một tính từ được sử dụng để miêu tả một sự vật có thể hoặc không xảy ra, trong trường hợp này là side effects – phản ứng phụ. Đáp án (B) sai và bạn không nên nhầm lẫn với tính từ adverse, thông thường được sử dụng như một tính từ mang nghĩa harmful – có hại. Đáp án (C) sai vì nó là một danh từ nên không thích hợp. Đáp án (D) là một tính từ sai mang nghĩa not true – không đúng sự thật và không thể sử dụng để miêu tả side effects – phản ứng phụ.

Phần thi Đọc TOEIC: đọc hiểu


Đối với phần cuối cùng của phần thi Đọc, có tổng cộng 48 câu hỏi. Đối với phần đầu của phần thi này, bạn sẽ đọc một đoạn văn và trả lời 2-6 câu hỏi. Phần thứ hai cũng giống như phần đầu tiên, nhưng bạn sẽ có đến hai đoạn văn có liên quan tới nhau để đọc. Đoạn văn thứ hai là một đoạn văn phản hồi, hoặc đặt câu hỏi dựa trên tình huống được đưa ra trong đoạn văn đầu. Sẽ có 2-5 câu hỏi dựa trên cả hai đoạn văn. Nhìn chung, bạn sẽ gặp ít nhất 10 đoạn văn, trong phần thi Đọc. Các câu hỏi được dựa trên các nguồn tài liệu đọc đa dạng như thông báo, thư từ, đơn từ, báo chí, tạp chí, và quảng cáo. Trả lời các câu hỏi dựa trên những gì được nhắc tới trong các đoạn văn.

Sẽ luôn có 4 lựa chọn cho câu trả lời, và chỉ có duy nhất một đáp án đúng (được một điểm). Bạn cần chọn đáp án chính xác cho mỗi câu hỏi. Có 4 dạng câu hỏi bạn có thể gặp trong đề thi. Xác định chủ đề - nơi chốn, con người, hoặc vật – là một dạng câu hỏi thường gặp. Bạn có thể gặp loại câu hỏi về một chi tiết cụ thể được nhắc đến trong đoạn văn. Bạn có thể gặp loại câu hỏi kiểm tra từ vừng đọc hiểu của bạn. Cuối cùng, bạn có thể phải xác dịnh cái gì sẽ/hoặc không xảy ra dựa trên tình huống được đưa ra, hoặc hậu quả gì sẽ xảy ra dựa trên hành động đã làm, hoặc tại sao một điều gì sẽ/hoặc không xảy ra.

Mặc dù các loại câu hỏi này có vẻ đơn giản dễ làm, nhưng bạn hầu như sẽ được được cung cấp thông tin trực tiếp trong các bài đọc, trừ khi loại câu hỏi là về các chi tiết cụ thể. Thay vào đó, bạn cần phải liên kết giữa các thông tin trong bài đọc, sau đó đưa ra kết luận hợp lý, hoặc xác định nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh của từ đó được dùng.

Ví dụ: Bạn sẽ đọc một đoạn văn sau:

The Registered Executive and Professional Society, better known as REAPS, is one of the oldest professional business forums in the Pacific Northwest. For the 20th consecutive year, REAPS has been selected as one of top professional business forums by the prestigious "Platinum West" Industry Standards Commission. REAPS represents over 2500 professionals nationwide, debating issues relating to Finance, Technology, Communications, and Civic Affairs. REAPS continues to lead the way in public and private fund raising efforts as well as managing the "Young Entrepreneurs" project which continues to train our youth on how to succeed in today's business world. Membership fees are only $600 per year plus an initial $50 initiation fee. Referral by a current member is mandatory for all interested parties. A public session is held once a year, coinciding with our "Young Entrepreneurs" campaign. This year our public forum will be held at the University, lecture hall 100A. Tickets for the forum are $20 and can be purchased via our website, or by calling 306-555-9919. For more information, log onto [email protected] or call 306-555-9919 and order a free information brochure.

Câu hỏi như sau: What must people do before they can become a member of REAPS?

A.   Attend a public session at the university

B.   Pay the $600 membership fee in advance

C.   Register through the REAPS website

D.   Receive a recommendation from a REAPS member

Giải thích: (D) là đáp án đúng. Mẫu quảng cáo nhắc đến là một referra referral by a current member is mandatoryl - thư giới thiệu của một thành viên trong hội là điều thiết yếu, đồng nghĩa với required – bắt buộc. Câu (A) sai. Câu trả lời này không liên quan tới bài đọc. Mẫu quảng cáo nhắc đến một hội đồng công khai, nhưng không nhắc đến chuyện trở thành thành viên của hội đồng. Câu (B) sai. Hội phí được trả khi một người được chính thức gia nhập hội. Và giá vé của một diễn đàn công khai là 20$. Câu (C) sai. Các các nhân có thể truy cập website để biết thêm thông tin, nhưng tin quảng cáo trong bài đọc không đề cập tới chuyện có thể đăng ký thành viên trực tuyến.

Copywriter : Thanh Tâm

Searches related to cau truc bai thi doc toeic

  • cau truc de thi toeic
  • cau truc bai thi ielts
  • cấu trúc đề thi toeic
  • cấu trúc đề thi toeic mới
  • cấu trúc bài thi toeic
  • cấu trúc bài thi toeic 4 kỹ năng


Bạn đang xem bài viết tại link : http://www.c10mt.com/2015/04/cau-truc-bai-thi-doc-trong-de-thi-toeic-www.c10mt.com.html


Cấu trúc bài thi Đọc trong đề thi TOEIC

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục luyen-thi-toeicTestexpert. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2015/04/cau-truc-bai-thi-doc-trong-de-thi-toeic-www.c10mt.com.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, April 20, 2015 DMCA com Protection Status