Showing posts sorted by relevance for query code auto like facebook. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query code auto like facebook. Sort by date Show all posts

Auto Javacript tự động cho Fanpage Facebook auto like page

Auto Javacript tự động cho Fanpage Facebook auto like page (www.c10mt.com) Nếu như lúc trước, các bạn bên Hội Seo Bí Mật Tâm Gà đã từng lấy các đoạn code auto like facebook từ việc mod lại code A...

Cách chống Spam Comment Blogspot hoàn toàn nhanh gọn

Cách chống Spam Comment Blogspot hoàn toàn nhanh gọn (www.c10mt.com) Vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn vào trang Blogspot của bạn. Thấy có một vài nick spam comment vô tội vạ vào site của mìn...