Google-Analytics

Showing posts with label Google-Analytics. Show all posts
Showing posts with label Google-Analytics. Show all posts

Làm thế nào để chặn BOT Google Analytics tại Localhost

Làm thế nào để chặn BOT Google Analytics tại Localhost Có rất nhiều lý do để khiến chúng ta phải thực hiện công việc, chặn bot Google Analytics truy cập vào website của chính mình quản lý. Tâm ...

Remove Spam Floating-share-buttons trong Google Analytics

Remove Spam Floating-share-buttons trong Google Analytics ( Google Analytics www.c10mt.com ) Dạo gần đây, đang xuất hiện một hiện tượng các trang giả lập chế độ Share Button Social để câu view v...

Hướng dẫn Removing Referral Spam trong Google Analytics

Hướng dẫn Removing Referral Spam trong Google Analytics ( Tâm Gà www.c10mt.com ) Trong Google Analytics có một kỹ thuật để các bạn thực hiện thao tác  Removing Referral Spam đến website của b...