• Trung tâm trợ giúp Mạng Đối Tượng ( Facebook Audience Network )

Trung tâm trợ giúp Mạng Đối Tượng ( Facebook Audience Network )

Facebook Audience Network - Trong bộ sưu tập các câu hỏi liên quan dành cho các bạn tham gia vào mạng lưới Facebook Audience Network ( Mạng Đối Tượng ) này. Thì có rất nhiều thông tin liên quan lắm. Và các bạn cần phải nghiên cứu cho kỹ nhé. Nếu như không nghiên cứu kỹ lưỡng, trước khi chơi Facebook Audience Network ADS này, thì coi chừng bạn sẽ bị banned tài khoản kiếm tiền online đấy nhé. Đã có rất nhiều người bị khóa tài khoản rồi, còn bạn thì sao ? Nếu muốn chơi thì nên nghiên cứu cho kỹ lưỡng thêm nhé.


- Câu hỏi số 01 : Tôi có cần triển khai và sử dụng Đăng nhập Facebook trong ứng dụng của mình để hiển thị quảng cáo không?

Không – Mạng đối tượng là một thư viện riêng trong SDK Facebook không yêu cầu Đăng nhập Facebook. Ngoài các bước tích hợp đã nêu trong hướng dẫn bắt đầu thì bạn không cần có thư viện hoặc thiết lập nào khác.

- Câu hỏi số 02 : Loại đơn vị quảng cáo nào khả dụng?

Có ba đơn vị quảng cáo có sẵn trong ứng dụng: Quảng cáo biểu ngữ thông thường. Quảng cáo chèn giữa. API quảng cáo tự nhiên.

- Câu hỏi số 03 : Tôi nên tạo bao nhiêu ID vị trí quảng cáo?

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng vị trí quảng cáo khác nhau cho từng đơn vị trong ứng dụng vì tỷ lệ báo cáo và làm mới có liên quan đến ID vị trí quảng cáo. Bạn cần tạo ID vị trí quảng cáo khác nhau cho bất kỳ định dạng quảng cáo nào khác (biểu ngữ, chèn giữa và tự nhiên) và từng đường dẫn riêng mà bạn triển khai trong ứng dụng của mình. Nếu bạn sử dụng quảng cáo tự nhiên trong nguồn cấp và có ý định hiển thị một số đơn vị khi người dùng cuộn thì bạn nên sử dụng cùng một ID vị trí quảng cáo cho tất cả các đơn vị quảng cáo tự nhiên. Nếu bạn có nhiều cách triển khai quảng cáo tự nhiên khác nhau thì bạn nên sử dụng ID vị trí quảng cáo khác nhau cho từng đơn vị.

- Câu hỏi số 04 : Quảng cáo được nhắm mục tiêu cho ứng dụng của tôi như thế nào?

Khi một người dùng mở ứng dụng của một trong các đối tác nhà phát triển của chúng tôi, chúng tôi sẽ khớp ứng dụng đó với người dùng Facebook bằng cách sử dụng số nhận dạng riêng mà chúng tôi tìm nạp từ thiết bị. Không có dữ liệu nào lấy từ yêu cầu được thêm vào trang cá nhân Facebook của người dùng đó. Nếu chúng tôi phát hiện thấy người dùng đã bật tùy chọn từ chối trên iOS, chúng tôi sẽ dừng lại và không tiến thêm (trên Android, chúng tôi hỗ trợ ID quảng cáo). Nếu người dùng không bật tùy chọn từ chối, chúng tôi sẽ phân phối quảng cáo cho người dùng đó từ một trong các nhà quảng cáo của chúng tôi. Quảng cáo này sẽ hiển thị nội dung đã được định dạng thích hợp và sẽ đưa người dùng đến cửa hàng ứng dụng hoặc trang web dành cho thiết bị di động khi người dùng nhấp.

- Câu hỏi số 05 : Làm cách nào để kiểm tra xem tích hợp có hoạt động bình thường không trước khi tôi phát hành ứng dụng?

Trước khi phát hành ứng dụng lên cửa hàng, điều đặc biệt quan trọng là bạn phải thử nghiệm xem tích hợp có hoạt động bình thường hay không. Khi bạn chạy ứng dụng trên trình mô phỏng, quảng cáo thử nghiệm sẽ hiển thị theo mặc định và biểu thị việc phân phối quảng cáo cuối đến cuối thành công trong ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, khi thử nghiệm trên thiết bị, bạn phải bật quảng cáo thử nghiệm bằng cách sao chép ID thiết bị đã băm được in vào bảng điều khiển và đặt ID này vào mã thông qua chức năng chuyên dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu về đơn vị quảng cáo cụ thể của chúng tôi tại đây. Sau khi bạn phát hành ứng dụng, quảng cáo thực sẽ hiển thị tự động với những người sử dụng ứng dụng của bạn trên thiết bị của họ.

- Câu hỏi số 06 : Tôi cần chuyển dữ liệu nào đến Facebook?

Đối với từng yêu cầu quảng cáo, SDK sẽ chuyển số nhận dạng thiết bị (IDFA trên iOS và ID quảng cáo trên Android) đến Facebook để chúng tôi có thể xác định quảng cáo phù hợp cần phân phối. Chúng tôi sẽ không chuyển lại thông tin nào về cá nhân đó cho nhà phát hành cùng với quảng cáo.

- Câu hỏi số 07 : Mạng đối tượng hỗ trợ phiên bản hệ điều hành tối thiểu nào?

Trên iOS, Mạng đối tượng có thể được tích hợp với các ứng dụng nhắm mục tiêu đến iOS 5 trở lên. Như vậy, quảng cáo sẽ chỉ hiển thị trên những thiết bị chạy iOS 6 trở lên. Việc yêu cầu quảng cáo trên các thiết bị chạy iOS 5 sẽ mặc nhiên không thành công mà không ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của người dùng. Trên Android, Mạng đối tượng có thể được tích hợp với các ứng dụng nhắm mục tiêu đến API phiên bản 9 trở lên của SDK Android.

- Câu hỏi số 08 : Mạng đối tượng có hỗ trợ Unity không?

Có, Mạng đối tượng phân phối quảng cáo cho các nhà phát hành bằng cách sử dụng Unity trong ứng dụng iOS và Android của họ. Bạn có thể sử dụng Bộ điều hợp Unity cho quảng cáo biểu ngữ, chèn giữa và tự nhiên.

- Câu hỏi số 09 : Tôi có thể triển khai quảng cáo từ một lớp không phải Hoạt động trên Android không?

Có, bạn có thể triển khai quảng cáo từ một lớp không phải Hoạt động miễn là lớp đó có tham chiếu đến Hoạt động nắm giữ. Bạn sẽ phải chuyển Hoạt động này dưới dạng thông số khi tạo các phiên bản của quảng cáo.

- Câu hỏi số 10 : Làm cách nào để lọc quảng cáo hiển thị dựa trên ngữ cảnh trong ứng dụng?

Hiện tại, bạn không thể lọc quảng cáo dựa trên ngữ cảnh trong ứng dụng. Tuy nhiên, bạn có thể lọc một số danh mục hoặc ứng dụng nhất định trong phần "Mạng đối tượng" của cài đặt ứng dụng. Xin lưu ý rằng cài đặt này áp dụng lọc cho toàn bộ ứng dụng chứ không phải các vị trí quảng cáo cụ thể trong ứng dụng.

- Câu hỏi số 11 : Làm cách nào để tích hợp với dịch vụ dàn xếp?

Hầu hết các dịch vụ dàn xếp đều có tùy chọn tích hợp với mạng của bên thứ ba bằng bộ điều hợp. Phần sau đây mô tả các bước cần thiết để thiết lập những tích hợp như vậy: Thêm SDK của chúng tôi vào ứng dụng. Tạo ID vị trí quảng cáo trên trang cài đặt ứng dụng Facebook. Nếu bạn sử dụng biểu ngữ, hãy nhớ chọn "Không có" làm khoảng thời gian làm mới. Lớp dàn xếp sẽ kiểm soát việc làm mới tự động. Thêm hoặc viết mã cho bộ điều hợp theo hướng dẫn của dịch vụ dàn xếp. Đây có thể là các bộ điều hợp đã tích hợp trước (xem phần bên dưới về Mopub, Admob và DFP) hoặc bộ điều hợp tùy chỉnh mà bạn cần phát triển. Cấu hình tên bộ điều hợp và ID vị trí quảng cáo trong Giao diện người dùng của máy chủ dàn xếp và phân bổ số lần hiển thị cho bộ điều hợp

- Câu hỏi số 12 : Khi thử nghiệm quảng cáo trực tiếp, chúng tôi gặp lỗi "1001 không lấp đầy". Điều này nghĩa là gì ?

Điều này nghĩa là chúng tôi không thể phân phối quảng cáo cho người này. Điều này có thể xảy ra vì: Người thử nghiệm chưa đăng nhập vào ứng dụng Facebook tự nhiên trên thiết bị di động của họ. Người thử nghiệm đã bật "Giới hạn theo dõi quảng cáo" (chỉ iOS) hoặc đã chọn "Từ chối xem quảng cáo dựa trên sở thích" (chỉ Android) trong cài đặt thiết bị của họ. Chúng tôi không có khoảng không quảng cáo để hiển thị cho người đó. Lưu ý rằng nếu bạn có thể xem quảng cáo thử nghiệm thì tức là việc triển khai của bạn hoạt động bình thường và mọi người có thể xem quảng cáo trong ứng dụng sau khi quảng cáo hiển thị.

- Câu hỏi số 13 : "Quảng cáo tự nhiên" là gì ?

Quảng cáo tự nhiên cho phép bạn tùy chỉnh giao diện của quảng cáo sao cho phù hợp với giao diện của ứng dụng. Quảng cáo tự nhiên hoạt động bằng cách nhận siêu dữ liệu cho quảng cáo thông qua API Facebook.

- Câu hỏi số 14 : Đối với quảng cáo tự nhiên, giới hạn về kích thước hình ảnh và độ dài văn bản là gì ?


 • Tiêu đề: Tối đa 30 ký tự
 • Ảnh bìa: 1200x627px
 • Biểu tượng: 128px vuông
 • Ngữ cảnh xã hội: 30 ký tự
 • Tiêu đề nút (kêu gọi hành động): dưới 20 ký tự
 • Văn bản nội dung: 90 ký tự
 • Thang xếp hạng: 5
 • Xếp hạng thấp nhất/cao nhất: 1/5


- Câu hỏi số 15 : Làm cách nào để làm mới Quảng cáo tự nhiên ?

Để tải quảng cáo mới, hãy tạo phiên bản mới của quảng cáo tự nhiên.

- Câu hỏi số 16 : Quảng cáo tự nhiên có thể lưu vào bộ nhớ cache và hiển thị sau không ?

Có, siêu dữ liệu quảng cáo có thể lưu vào bộ nhớ cache và tái sử dụng trong tối đa 1 giờ. Nếu bạn định sử dụng siêu dữ liệu sau khoảng thời gian này, hãy thực hiện lệnh gọi để tải quảng cáo mới. Sau khoảng thời gian này, nếu người đó không nhấp vào quảng cáo thì bạn phải yêu cầu quảng cáo mới.

- Câu hỏi số 17 : SDK Mạng đối tượng có tuân thủ yêu cầu của Google Play để sử dụng ID quảng cáo không ?

Có, SDK Mạng đối tượng dành cho Android sử dụng ID quảng cáo và tuân thủ tùy chọn theo dõi giới hạn phù hợp với điều khoản và điều kiện của Google Play. Chúng tôi khuyến nghị chứ không yêu cầu bạn thiết lập dự án bằng Dịch vụ của Google Play. Thiết lập ứng dụng theo cách này sẽ mang đến hiệu quả kỹ thuật tốt hơn khi sử dụng Mạng đối tượng.

- Câu hỏi số 18 : Mạng đối tượng hỗ trợ thiết bị và kích thước đơn vị quảng cáo nào ?

Mạng đối tượng hỗ trợ phân phối quảng cáo trên các thiết bị di động và máy tính bảng iOS và Android. Mỗi đơn vị quảng cáo có thông số kỹ thuật cụ thể về kích thước:


 • Quảng cáo biểu ngữ: Theo mặc định, quảng cáo biểu ngữ có chiều cao 50px hoặc 90px (để hiển thị trên máy tính bảng) với chiều rộng có thể cấu hình
 • Quảng cáo chèn giữa: Hiển thị toàn màn hình trên tất cả thiết bị
 • Quảng cáo tự nhiên: Có thể tùy chỉnh trên tất cả thiết bị


Searches related to Facebook Audience Network

facebook audience network publishers
facebook audience insights
facebook audience network sdk
liverail
mopub
facebook audience network vs admob
facebook audience network review
facebook audience network cpm


Nguồn : https://developers.facebook.com/docs/audience-network/faq


Trung tâm trợ giúp Mạng Đối Tượng ( Facebook Audience Network )

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục facebook-audience-network. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2016/06/trung-tam-tro-giup-mang-doi-tuong-facebook-audience-network.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, June 7, 2016 DMCA com Protection Status