• Bán hàng đa cấp cũng phải báo cáo doanh số như thường

Bán hàng đa cấp cũng phải báo cáo doanh số như thường

(www.c10mt.com) Theo thông tin mà Tâm Gà nhận được. Các bạn nào đang tham gia vào thị trường bán hàng đa cấp thì phải nắm rõ quy định của Bộ Công Thương là định kỳ 6 tháng và mỗi năm. Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải có trách nhiệm nộp các báo cáo doanh số tổng hợp. Đây là các báo cáo về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp định kỳ 6 tháng và trong 1 năm. Và gửi tới Cục Quản Lý Cạnh Tranh và Sở Công Thương nơi địa phương có đơn vị hoạt động.

Bán hàng đa cấp cũng phải báo cáo doanh số như thường www.c10mt.com


À ! Nhắc tới tấm ảnh Herbalife của Tâm Gà thì đây chỉ là ảnh minh họa cho bài viết này thôi nhé. Chứ cái này là từ hồi năm 2006 lận. Đã lâu lắm rồi, từ hồi mà mình tham gia Lô Hội, Amway, Herbalife lận. Lúc đó bán hàng đa cấp mới thật sự là nổi, chứ bây giờ thì mình không nắm rõ nhé các bạn.

Bán hàng đa cấp phải báo cáo doanh thu


Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành, một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo đó, trước ngày 15/7 và ngày 15/1 hàng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp báo cáo doanh số tổng hợp về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp 6 tháng và 1 năm, tới Cục Quản lý cạnh tranh và Sở Công Thương địa phương nơi doanh nghiệp có thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, thông qua hai hình thức bằng văn bản và dữ liệu điện tử.

Trong đó, báo cáo định kỳ nộp cho Sở Công Thương bao gồm, thông tin về doanh nghiệp và thông tin về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp như doanh thu, thống kê về các sản phẩm kinh doanh đa cấp, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người bán hàng đa cấp.

Đối với báo cáo định kỳ nộp cho Cục Quản lý cạnh tranh, ngoài thông tin về doanh nghiệp và kết quả hoạt động bán hàng đa cấp như trên, báo cáo còn bao gồm thông tin về số lượng hội nghị, hội thảo, đào tạo đã thông báo và được xác nhận và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính liền trước đối với báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm.

USD tăng giá sau báo cáo doanh số bán lẻ


Cũng theo Thông tư này, từ ngày 15 tháng 9 năm 2014, khi tổ chức hội nghị, hội thảo hay đào tạo, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải gửi hồ sơ thông báo đến Sở Công Thương nơi dự kiến tổ chức.

Theo đó, hồ sơ bao gồm, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo; bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư; nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu của hội nghị, hội thảo, đào tạo, số lượng người tham gia dự kiến; danh sách báo cáo viên; bản sao Chứng chỉ đào tạo viên (nếu đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp); văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo ...

Liên quan đến việc thông báo tạm ngừngh hoạt động bán hàng đa cấp, Thông tư của Bộ Công Thương cũng quy định, trong thời gian tối thiếu 30 ngày trước ngày tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp phải có trách nhiệm nộp hồ sơ thông báo quy định, tại Cục quản lý cạnh tranh và Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Niêm yết công khai thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Trong trường hợp thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trực tiếp tới Cục quản lý cạnh tranh hoặc gửi qua đường bưu điện. Đồng thời, gửi thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trực tiếp tới các Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Doanh nghiệp niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Cục quản lý cạnh tranh ban hanh văn bản xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục quản lý cạnh tranh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014.

 Tâm Gà tổng hợp theo Báo Mới

Youtube : Bán hàng đa cấp phải báo cáo doanh số hàng năm


Tìm ở Google các keyword về ban hang da cap

  • bán hàng đa cấp amway
  • bán hàng đa cấp là gì
  • bán hàng đa cấp herbalife
  • bán hàng đa cấp lô hội
  • bán hàng đa cấp ở việt nam
  • bán hàng đa cấp vision
  • bán hàng đa cấp oriflame

Bán hàng đa cấp cũng phải báo cáo doanh số như thường

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cloudjet-Solutions. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2014/08/ban-hang-cap-phai-bao-cao-doanh-so.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Thursday, August 14, 2014 DMCA com Protection Status