• [Sửa Chữa Lắp Ráp Máy Tính] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[Sửa Chữa Lắp Ráp Máy Tính] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

(www.c10mt.com) Đây là 100 bộ đề thi tốt nghiệp ngành Lắp Ráp Máy Tính khóa 03 của Cao Đẳng Nghề. Các bạn nào quan tâm thì có thể download về máy tính trọn bộ luôn nhé. File đã được Tâm Gà tích hợp vào phần giải bài tập và có đáp án full hết từ A đến Z cho các bạn hết rồi đó nhé.

100 bộ đề thi lắp ráp sữa chữa máy tính


Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé. Nguyễn Thanh Tâm Google Search Box chúc các bạn học tập thật vui vẻ nhé.

Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : Sửa Chữa Lắp Ráp Máy Tính

Đón đọc các bài viết cùng chủ đề:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆPNGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH


Số lượng và mã đề thi
Ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề, nghề Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính bao gồm:
-50 đề thi lý thuyết : Mã ký hiệu SCLRMT_LT X (X=01-50)
-50 đề thi lý thuyết : Mã ký hiệu SCLRMT_TH X (X=01-50)
Yêu cầu các trường không được tự ý thay đổi mã đề thi.

I. QUI ĐỊNH CHUNG


- Phần bắt buộc của mỗi đề thi là 70% khối lượng nội dung, kiến thức, kỹ năng của toàn bài thi bao gồm: nội dung kiến thức, kỹ năng bắt buộc trong chương trình khung của nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính.  Khối lượng nội dung, kiến thức, kỹ năng tự chọn chiếm 30% phần còn lại của mỗi đề thi được lựa chọn từ các môn học/môđun nghề bắt buộc hoặc tự chọn trong chương trình khung nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính. Phần này do các trường tự chọn.

- Thời gian làm bài cho mỗi đề thi:
+ Lý thuyết : thời gian làm bài 150 phút (100 phút cho phần bắt buộc; 50 phút cho phần tự chọn)
+ Thực hành : thời gian làm bài 6h (04 giờ cho phần bắt buộc; 02 giờ cho phần tự chọn)

- Môn học/Môđun được chọn để đưa vào đề thi (phần bắt buộc):

Lý thuyết :
01. Kỹ thuật điện tử
02. Kiến trúc máy tính
03. Lắp ráp và cài đặt máy tính
04. Mạng máy tính
05. Sửa chữa máy tính
06. Sửa chữa máy tính nâng cao
07. Sửa chữa bộ nguồn
08. Kỹ thuật vi điều khiển
09. Sửa chữa màn hình
10. Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi

Thực hành :
01. Lắp ráp và cài đặt máy tính
02. Sửa chữa máy tính
03. Sửa chữa máy tính nâng cao
04. Sửa chữa bộ nguồn
05. Kỹ thuật sửa chữa màn hình
06. Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi

- Phần tự chọn: Do các trường tự ra đề thi căn cứ theo yêu cầu nội dung, kiến thức của người học, điều kiện cơ sở vật chất ......để đưa thêm các câu hỏi vào đề thi.
- Mẫu đề thi lý thuyết và thực hành (theo mẫu của bộ đề).

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ


Theo công văn số: 763/TCDN- ĐTN, ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho sinh viên khoá I năm (2007 - 2010) của nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính bao gồm 100 bộ đề thi, trong đó đề thi lý thuyết chuyên môn nghề gồm 50 bộ và đề thi thực hành gồm 50 bộ, các trường khi tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khoá II cần chú ý một số vấn đề sau:

- Các trường tổ chức bốc thăm 03 đề thi từ ngân hàng đề thi (03 đề lý thuyết, 03 đề thực hành có sự giám sát của các cơ quan cấp trên, cơ quan quản lý đào tạo nghề) sau đó biên tập thành đề thi của Trường (kèm theo đáp án, thang điểm) trình Lãnh đạo trường phê duyệt để tổ chức thi.

-Tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường có thể chọn bất kỳ 10 đề thi lý thuyết và 10 đề thi thực hành sau đó nhà trường tiến hành bốc thăm như trên.

Cụ thể :
+ Ban đề thi tổ chức bốc thăm đề thi từ ngân hàng đề thi.
+ Lập biên bản bốc thăm đề thi.
+ Bổ sung nội dung đề thi (30% phần tự chọn) để thành đề thi tốt nghiệp hoàn chỉnh của trường.
+ Khi phát hiện sai sót trong phần bắt buộc của đề thi, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên để xin phép chỉnh sửa.
+ Biên tập đề thi, đáp án, thang điểm (Bỏ tiêu đề I.PHẦN BẮT BUỘC và II.PHẦN TỰ CHỌN để sinh viên không nhầm lẫn khi làm bài, sinh viên phải làm cả 2 phần trên).
+ Trình chủ tịch hội đồng thi tốt nghiệp (hoặc trưởng ban đề thi của Hội đồng thi tốt nghiệp) phê duyệt để thực hiện.

- Đề thi có sơ đồ hoặc hình vẽ phải in mầu
- Đề thi lý thuyết chuyên môn nghề: Tổ chức bốc thăm và in sao đề thi ngay trước khi thi, bảo mật đề thi đã chọn đến lúc thi.
- Đề thi thực hành: Tổ chức bốc thăm trước khi thi 1 tuần để các trường chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư thực hành và thông báo rộng rãi cho sinh viên.
   Đề thi Lý thuyết và thực hành được chia làm hai phần :

1. PHẦN BẮT BUỘC


- Phần thi bắt buộc đối với đề thi lý thuyết thì thời gian làm bài thi là 100 phút với số điểm là 7 điểm,
- Phần thi bắt buộc đối với đề thi thực hành thì thời gian làm bài thi là 04 giờ với số điểm là 70 điểm,
- Trong phần này các trường không được phép thay đổi nội dụng cũng như không được phép chỉnh sửa trong đề thi. Chỉ thay đổi những nội dung không hợp lý hoặc có sai sót trong đề thi (sau khi được sự cho phép của cơ quan quản lý cấp trên)
- Phần này đã có đáp án và cách cho điểm cho từng phần được ghi cụ thể trong đáp án.

2. PHẦN TỰ CHỌN


Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi:
- Phần thi tự chọn đối với đề thi lý thuyết thì thời gian làm bài thi là 50 phút với số điểm tố đa là 3 điểm.
- Phần thi tự chọn đối với đề thi thực hành thì thời gian làm bài thi là 02 giờ với số điểm tối đa là 30 điểm

* Ghi chú:
Đối với đề thi thực hành thì thang điểm chấm là 100 điểm nhưng sau khi chấm xong thì qui đổi về thang điểm 10.

Khi đề thi có sai sót, đề nghị Trường bốc thăm đề thi phải báo cáo với các cơ quan quản lý cấp trên để thực hiện chỉnh sửa trước khi tổ chức thi với đề thi được chọn.

Chuyên gia trưởng:
Phùng Sỹ Tiến, Trưởng khoa CNTT Trường CĐN Kỹ Thuật Công Nghệ Hà Nội
SĐT : 0983.39.38.34  email: [email protected]

Các thành viên:
Phùng Quốc Cảnh, Trường CĐN Kỹ Thuật Công Nghệ Hà Nội
SĐT : 01683.47.76.31 email: [email protected]

Lê Minh Đức, Trường CĐ Công Nghiệp Nam Định
SĐT: 0948.34.19.84 email: [email protected]

Phạm Mạnh Dũng, Trường CĐN Thành Phố Hồ Chí Minh
SĐT: 0919.22.05.44 email: [email protected]

Nguyễn Hữa Hà, Trường CĐN Việt Đức Hà Tĩnh
SĐT: 0982.03.79.26 email: [email protected]

Nguyễn Hải Diên, Trường CĐN Việt Đức Hà Tĩnh
SĐT: 0912.21.70.66 email: [email protected]

Hà Văn Tình, Trường CĐN Việt Xô số 1
SĐT: 0983.23.05.08 email: [email protected]

Đặng Tiến Dũng, Trường CĐN Việt Xô số 1
SĐT: 0914.36.63.53 email: [email protected]

Đào Hữu Dũng, Trường CĐN Đà Nẵng
SĐT: 0903.56.86.66 email: [email protected]

Phạm Văn Chung, Trường CĐN Nam Định
SĐT: 0915.54.88.25 email: [email protected]

Nguyễn Văn Hà, Trường CĐN Nam Định
SĐT : 0912.97.91.28 email : [email protected]

Lê Văn Thưởng, Trường CĐN Thanh Niên Dân Tộc Tây Nguyên
SĐT : 0982.10.40.41 email : [email protected]Lãnh đạo vụ đào tạo nghề cùng các chuyên gia
Lãnh đạo vụ đào tạo nghề cùng các chuyên gia


------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload


============================

[Sửa Chữa Lắp Ráp Máy Tính] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe_9190.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, January 8, 2013 DMCA com Protection Status