• Ôn Tập 12 Câu Hỏi Thi Kết Thúc Môn Nguyên Lý Hệ Điều Hành

Ôn Tập 12 Câu Hỏi Thi Kết Thúc Môn Nguyên Lý Hệ Điều Hành

Đây là 12 câu hỏi Ôn Tập để thi Kết Thúc Môn Nguyên Lý Hệ Điều Hành mà thầy Thanh đã cho chúng ta và Tâm Gà đã soạn ra đáp án sẵn cho các bạn thật đầy đủ và súc tích. Cố gắng thuộc lòng đấy nhé. Còn nếu không học thuộc lòng được, thì phải biết tập dợt ở nhà trước nhé, để có thể tới khi thi còn biết sắp xếp đủ thời gian để thực hiện các bài tập bên dưới đây nữa nhé. Không quá khó cho bạn đâu, chỉ là bạn có đủ kinh nghiệm để thực hiện tốt các bài tập Nguyên Lý Hệ Điều Hành bên dưới đây nữa không mà thôi ? Chúc bạn thực hành vui vẻ nhé !!!

Ôn Tập 12 Câu Hỏi Thi Kết Thúc Môn Nguyên Lý Hệ Điều Hành

Câu 1: Nêu khái niệm về quá trình ?

Câu 2: Mô tả các loại hàng đợi ?

Câu 3: Nêu khái niệm deadlock ?

Câu 4: Giải thích các điều kiện gây ra deadlock ( 4 điều kiện ) ?

Câu 5: Cho một đĩa có dung lượng 64 MB đĩa này có 16 mặt và 8 cylinder.

Câu 6: Các trạng thái của quá trình. Vẽ hình minh họa , sự chuyển tiếp các trạng thái ?

Câu 7: Cho một bộ nhớ có kích thước m MB được chia thành n đoạn. Tìm công thức biến đổi từ địa chỉ x:y sang địa chỉ tuyệt đối?

Câu 8: Hoán vị là gì ? Ưu và nhược điểm ?

Câu 9: Nạp động là gì ?

Câu 10: Cách vẽ đồ thị cấp phát tài nguyên ?

Câu 11: Phân trang , phân đoạn là gì ? Ưu và nhược điểm so sánh ?

Câu 12: Cho các quá trình sau. Quá trình Thời gian xử lý Độ ưu tiên
. P1 11 7
. P2 10 3
. P3 20 2
. P4 15 5

Câu 13: Hãy nêu các phép biến đổi trạng thái quá trình ?

======================


Ôn Tập 12 Câu Hỏi Thi Kết Thúc Môn Nguyên Lý Hệ Điều Hành

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục NguyenLyHeDieuHanh. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/07/on-tap-12-cau-hoi-thi-ket-thuc-mon.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, July 30, 2012 DMCA com Protection Status