he-thong-forum

Showing posts with label he-thong-forum. Show all posts
Showing posts with label he-thong-forum. Show all posts

Nhiều website khác bị Google phạt cùng đợt tháng 10 năm 2015

Nhiều website khác bị Google phạt cùng đợt tháng 10 năm 2015 Điểm qua sơ bộ, tính tới thời điểm hiện tại đã có trên 1000 Forum đã bị google phạt vì nhiều lý do, nếu như bạn đã bỏ lỡ vấn đề nào chưa c...

Danh sách diễn đàn Việt Nam bị Google phạt năm 2015 phần 2

Danh sách diễn đàn Việt Nam bị Google phạt năm 2015 phần 2 Nếu bạn chưa check xong phần 1, có thể qua phần 2 tại đây để xem thêm nhé. Dưới đây cũng đã liệt kê ra khá nhiều hệ thống của các nhà cung...

Danh sách hệ thống forum SEO Việt Nam bị sandbox năm 2015

Danh sách hệ thống forum SEO Việt Nam bị sandbox năm 2015 Khả dĩ tự nhiên có topic này, là do các bạn trên mạng kêu la và đã có người nhảy dựng lên, khi đồng loạt ông CEO của Google là Sundar Pich...

Check và Share hệ thống forum của Team BYG Free

Check và Share hệ thống forum của Team BYG Free Nhắn trước, Tâm Gà đã không còn làm về mảng SEO mà mình chuyển sang làm về quản lý nhân sự và hệ thống server rồi nhé. Nên bài viết về chủ...