benh-vay-nen

Showing posts with label benh-vay-nen. Show all posts
Showing posts with label benh-vay-nen. Show all posts

Hỏi và Đáp bệnh Vẩy Nến | Bệnh ngoài da mạn tính

Hỏi và Đáp bệnh Vẩy Nến | Bệnh ngoài da mạn tính ( Tâm Gà www.c10mt.com ) LTS: Vẩy Nến là bệnh ngoài da mạn tính và dễ tái phát. Ở Việt Nam, tỉ lệ mắc vẩy nến chiếm khoảng 5-7% tống số b...