benh-truyen-nhiem-cap-tinh

Showing posts with label benh-truyen-nhiem-cap-tinh. Show all posts
Showing posts with label benh-truyen-nhiem-cap-tinh. Show all posts

Xử lý khi ngộ độc thức ăn | Bệnh truyền nhiễm cấp tính

Xử lý khi ngộ độc thức ăn | Bệnh truyền nhiễm cấp tính ( Tâm Gà www.c10mt.com ) Ngày 7/4, tại công ty Singlun (Khu công nghiệp Chương Mỹ, Hà Nội),  hơn 100 công nhân sau khi ăn trưa đã có biểu...