European-Union

Showing posts with label European-Union. Show all posts
Showing posts with label European-Union. Show all posts

Danh sách các loại cookie mà Google sử dụng

Danh sách các loại cookie mà Google sử dụng ( Tâm Gà www.c10mt.com ) Cookie Google giúp cho các bạn phân phối tốt các dịch vu của chính mình. Và khi sử dụng các dịch vụ của Google C...

Luật của Liên minh châu Âu yêu cầu bạn cung cấp cho khách truy cập

Luật của Liên minh châu Âu yêu cầu bạn cung cấp cho khách truy cập ( Liên minh Châu Âu www.c10mt.com ) Sáng nay, hàng loạt cộng đồng Blogspot của Việt Nam và thế giới đều nhận được thư cảnh báo của Google ...

European Union laws require you to give European Union visitors

European Union laws require you to give European Union visitors ( European Union www.c10mt.com ) European Union laws require you to give European Union visitors information about cookies used on your b...