• 2013-07-01 Phân Công Phụ Trách Các Ủy Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 2013

2013-07-01 Phân Công Phụ Trách Các Ủy Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 2013

Đây là Bảng Phân Công Phụ Trách cho các đồng chí Ủy Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2013. Tâm Gà xin chúc các đồng chí hoàn tất tốt nhiệm vụ của mình nhé.

Gồm có các đồng chí :
- Bí Thư : Trần Thị Khánh Di
- Phó Bí Thư : Phạm Văn Trọng
- Ủy Viên Thường Vụ : Nguyễn Thị Hồng Oanh
- Ủy Viên Ban Chấp Hành : Phan Kỳ Quan Triết
- Ủy Viên Ban Chấp Hành : Nguyễn Nữ Huyền Trân
- Ủy Viên Ban Chấp Hành : Nguyễn Duy Hiếu
- Ủy Viên Ban Chấp Hành : Lê Hồng Diễm
- Ủy Viên Ban Chấp Hành : Nguyễn Hà Hồng Giang
- Ủy Viên Ban Chấp Hành : Nguyễn Thị Thúy
- Ủy Viên Ban Chấp Hành : Nguyễn Thanh Tâm
- Ủy Viên Ban Chấp Hành : Lê Quang Hồng Phương

2013-07-01 Phân Công Phụ Trách Các Ủy Viên Ban Chấp Hành Đoàn Trường 2013

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục VanBanVanBan2013. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/07/2013-07-01-phan-cong-phu-trach-cac-uy.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, July 1, 2013 DMCA com Protection Status