• Bài Tập Chia IP Trong Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Quản Trị Mạng Máy Tính

Bài Tập Chia IP Trong Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Quản Trị Mạng Máy Tính


Để tiện cho các bạn phần Ôn Tập , Tâm Gà sẽ post cách giải bài tập này lên cho các bạn. Nhưng nói trước một điều là , đây là cách giải của mình và mình làm theo hướng của mình hiểu. 

Còn nếu bạn nào có cách nào hay hơn thì xin giới thiệu nhé. Học tập là chính thôi. Phần chia IP này có rất nhiều cách giải mẹo, nếu Tâm Gà giải mẹo thì khỏi nói , bấm và đếm theo quy tắc bàn tay trái , bàn tay phải như ở trên là ra cách giải rồi. Còn giờ thì xem cách giải chậm này từ Tâm Gà thử xem nhé. 


Đa số phần bài tập mà Tâm Gà giải ở đây là toàn là trong bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề [ Khóa 3/ 2009-2012 ] còn Khóa 2 và Khóa 1 , bữa nào Tâm Gà sẽ lấy ra giải luôn cho nó đủ bộ hết nhé.*** Link download file đáp án : Scribd


MỤC LỤC BÀI TẬP


*** Câu 4: [ Đề 02 ] 

Cho hệ thống mạng gồm 228 Host và địa chỉ IP được thiết lập ở lớp 192.168.1.0/24. Hãy chia hệ thống mạng này thành bốn mạng con (Net 1: có 120 Host, Net 2: có 60 Host, Net 3: có 30 Host và Net 4: có 18 Host) gồm các thông tin: Network ID (địa chỉ lớp mạng con), Subnet Mask(mặt nạ của mạng con), Start IP  Address(địa chỉ IP bắt đầu của mạng con), End IP Address(địa chỉ IP kết thúc mạng con), Broadcast IP(địa chỉ IP quảng bá của mạng con).
===> Link xem đáp án , từ Tâm Gà giảiNhấp vào đây


*** Câu 4 : [ Đề 17 ]
Người ta ghi nhận địa chỉ IP của một Host như sau 113.160.111.143/19. Anh (chị) hãy cho biết:
a. Host trên thuộc mạng có chia mạng con không? Nếu có thì bao nhiêu mạng con và bao nhiêu host trên mỗi mạng
b. Hãy cho biết địa chỉ đường mạng chứa host
c. Hãy cho biết địa chỉ Broadcast của mạng đó và liệt kê danh sách host
===> Link xem đáp án , từ Tâm Gà giải : Nhấp vào đây


*** Câu 3: [ Đề 18 ]
Một hệ thống mạng có khoảng 1000 nút mạng, được cấp phát nguồn địa chỉ IP trong đó có host có địa chỉ 150.150.41.20
Hệ thống đó cần chia 13 mạng con. Anh (chị) hãy tiến hành cấp phát địa chỉ IP cho mạng trên và cho biết địa chỉ đường mạng của host, địa chỉ broadcast của mạng và liệt kê danh sách host của mạng đó.
===> Link xem đáp án , từ Tâm Gà giải : Nhấp vào đây


*** Câu 3: [ Đề 19 ]
Cho địa chỉ IP của một số Host như sau:
IP1 134.135.30.10/20
IP2 134.135.40.100/20
IP3 134.135.50.20/20
IP4 134.135.60.70/20
Trong những host trên host nào nằm cùng mạng con. Hãy chỉ cho biết địa chỉ mạng con chứa host đó, địa chỉ Broadcast của mạng và liệt kê danh sách host hợp lệ.
===> Link xem đáp án , từ Tâm Gà giải : Nhấp vào đây


*** Câu 4: [ Đề 20 ]
Cho địa chỉ IP 100.200.100.200/19.Hãy cho biết:
- Host trên thuộc mạng có chia mạng con không? Nếu có thì bao nhiêu mạng con, bao nhiêu host?
- Hãy cho biết địa chỉ đường mạng chứa host
- Hãy cho biết địa chỉ Broadcast và liệt kê danh sách host hợp lệ
===> Link xem đáp án , từ Tâm Gà giải : Nhấp vào đây


*** Câu 3: [ Đề 24 ]
Cho 4 địa chỉ host như sau:
A: 192.168.25.30/27
B: 192.168.25.34/27
C: 192.168.25.61/27
D: 192.168.25.66/27
a. Các địa chỉ trên thuộc lớp địa chỉ nào? Nêu rõ cách xác định.
b. Trong những địa chỉ trên, hãy cho biết những địa chỉ nào cùng một mạng con với nhau (trình bày cụ thể phương pháp xác định và kết quả).
c. Liệt kê dãy địa chỉ (địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast) của nhóm địa chỉ có cùng mạng con vừa tìm được ở câu 3b?
===> Link xem đáp án , từ Tâm Gà giải : Nhấp vào đây


*** Câu 1: [ Đề 26 ]
Giả sử ta có một địa chỉ Host là: 172.16.40.32/255.255.240.0
a. Host trên nằm trong mạng có chia mạng con hay không? Nếu có thì có bao nhiêu địa chỉ mạng con và bao nhiêu địa chỉ Host trong mạng con này ?
b. Tìm địa chỉ mạng của địa chỉ host trên ?
c. Tìm địa chỉ Broadcast địa chỉ host trên ?
d. Tìm dãy địa chỉ Host từ địa chỉ mạng con tìm được ở câu b ?
===> Link xem đáp án , từ Tâm Gà giải : Nhấp vào đây


*** Câu 2: [ Đề 28 ]
Cho địa chỉ IP: 192.168.10.210/27.
a. Địa chỉ trên thuộc lớp nào? Giải thích ?
b. Tìm địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast của mạng chứa địa chỉ IP trên ?
c. Hãy chia mạng con vừa tìm được ở câu b thành 4 mạng con. Liệt kê các địa chỉ mạng, địa chỉ broadcast và dãy địa chỉ host của 4 mạng con này.
===> Link xem đáp án , từ Tâm Gà giải : Nhấp vào đây


*** Câu 2: [ Đề 29 ]
Một công ty sử dụng địa chỉ mạng là 192.168.5.0 với Subnet Mask là 255.255.255.0 cho hệ thống máy tính trong công ty. Công ty có 5 Phòng ban, mỗi Phòng ban có 20 máy tính. Ban lãnh đạo công ty muốn mỗi phòng ban là 1 mạng riêng dựa trên địa chỉ mạng của công ty. 
a. Hãy tiến hành chia mạng con dựa vào địa chỉ mạng ở trên và đáp ứng các yêu cầu trên của công ty.
b. Xác định Subnet Mask của các mạng con.
c. Mỗi mạng con có bao nhiêu IP có thể sử dụng.
d. Liệt kê địa chỉ đầu và địa chỉ cuối của các mạng con.
===> Link xem đáp án , từ Tâm Gà giải : Nhấp vào đây


*** Câu 3: [ Đề 32 ] và Câu 3 [ Đề 46 ] và Câu 3 [ Đề 47 ]
Cho hệ thống mạng gồm 222 Host và địa chỉ IP được thiết lập ở lớp 192.168.101.0/24. Hãy chia hệ thống mạng này thành bốn mạng con (Net 1: có 115 Host ; Net 2: có 59 Host ; Net 3: có 25 Host và Net 4: có 23 Host) gồm các thông tin: Network ID (địa chỉ lớp mạng con) ; Subnet Mask (mặt nạ của mạng con) ; Start IP Address (địa chỉ IP bắt đầu của mạng con) ; End IP Address (địa chỉ IP kết thúc mạng con) ; Broadcast IP (địa chỉ IP quảng bá của mạng con).
===> Link xem đáp án , từ Tâm Gà giải : Nhấp vào đây


*** Câu 1: [ Đề 49 ]
Trình bày cấu trúc và sự phân lớp của địa chỉ IP v4.
Một doanh nghiệp được cấp địa chỉ mạng: 172.16.32.0/19 . Doanh nghiệp này cần tạo 3 mạng con hợp lệ ( subnet ) để tiện cho việc quản lý. Với cương vị là người quản trị mạng, hãy phân chia địa chỉ IP sao cho hợp lý và đảm bảo yếu tố tiết kiệm tối đa tài nguyên địa chỉ IP?
===> Link xem đáp án , từ Tâm Gà giải : Nhấp vào đâyBài Tập Chia IP Trong Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Quản Trị Mạng Máy Tính

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Chia IPFull Chia IP. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/06/bai-tap-chia-ip-trong-bo-e-thi-tot.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Saturday, June 1, 2013 DMCA com Protection Status