OnThiTotNghiep_De28_Cau2


Câu 2: [ Đề 28 ]
Cho địa chỉ IP: 192.168.10.210/27.
a. Địa chỉ trên thuộc lớp nào? Giải thích ?
b. Tìm địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast của mạng chứa địa chỉ IP trên ?
c. Hãy chia mạng con vừa tìm được ở câu b thành 4 mạng con. Liệt kê các địa chỉ mạng, địa chỉ broadcast và dãy địa chỉ host của 4 mạng con này.OnThiTotNghiep_De28_Cau2

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Chia IPFull Chia IP. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/05/onthitotnghiepde28cau2.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, May 1, 2013 DMCA com Protection Status